Lokal musikforening jubilerer

} 5 ÅR: 30 medlemmer af Musikkens Venner i Haverslev mødte op til den årlige generalforsamling. Det foregik i den gamle realskole, hvor formand Aase Bak fortalte om de afviklede arrangementer i jubilæumsåret med både udenlandske (Beggars Row) og danske musikere på den lokale scene. De planlagte musikarrangementer blev også omtalt. Det næste foregår 27. januar, hvor Flemming Både synger Sigfred Pedersen viser. Herudover arbejder bestyrelsen på at afvikle den 2. musikfestival i Haverslev næste år i maj eller juni. Desuden blev bl.a. problematikken omkring momsregistrering drøftet. På valg til bestyrelsen var Grethe Andreasen. Hun blev genvalgt, ligesom der var genvalg til suppleant Egon Nielsen og revisor Sonja Nørgaard. Efter generalforsamlingen nød de fremmødte maden fra den lokale slagterduo, inden folkemusikgruppen Fjordfolk var klar til at gå på scenen og underholde resten af aftenenen med både irsk, skotsk og dansk folkemusik i den gamle realskole.