Natur

Lokal opbakning til forskel

Borgerne på Læsø sagde nej til en nationalpark. Folkeafstemningen gav et markant svar, og øens borgmester - der også var formand for en indledende styregruppe bag projektet - traf hurtigt den logiske og korrekte beslutning: Arbejdet bliver indstillet, og Læsø bliver ikke nationalpark.

Afgørelsen var øboernes egen, så den skal ikke anfægtes. Men det undrer alligevel, hvorfor indbyggerne på en ø med konstant faldende befolkningstal og besvær med at skaffe arbejdspladser til dem, der stadig bor der, fravælger muligheden for en nationalpark, som kunne sikre mange nye job. Parken ville uden tvivl have fremmet den turisme, der allerede i dag er Læsøs vigtigste erhverv. Modstanden ligner næsten til forveksling den modvilje, en eventuel nationalpark i Lille Vildmose er blevet mødt med lokalt. En modvilje, der bunder i mange års erfaringer med fredninger og andre restriktioner - og dermed måske snarere har sin rod i dårlige erfaringer i fortiden end forventninger til fremtiden. Lokale landmænd, jægere og fiskere frygter yderligere begrænsninger i en nationalpark, og den frygt er større end tiltroen til en masse fine ord. Man kunne kalde det en "dem-mod-os"-tænkning, hvor man lokalt føler sig nedgjort eller direkte umyndiggjort af naturfredere, biologer og andre udefrakommende eksperter og embedsmænd. Tilliden til folk med de fine titler eksisterer ikke, og derfor vælger man naturligt nok at holde fast ved det, man har. Så kan eksperterne tale aldrig så meget om de mange mulige arbejdspladser - man tror dem ikke. Tværtimod frygter man endnu flere begrænsninger i sine muligheder for at anvende naturen. Med Læsø ude og Lille Vildmose-projektet i fortsat modvind fremstår klithederne i Thy som Nordjyllands bedste bud på en af Danmarks fem første nationalparker. Og thyboerne bakker i langt højere grad op om projektet, hvor både lodsejerne og alle mulge interesseorganisationer har deltaget i arbejdet. I Thy er det lykkedes at skabe en folkelig opbakning om nationalparken ved at inddrage meget brede grupper fra starten - og akkurat dér ligger nok forskellen.