Lokalpolitik

Lokal S-fløjkrig i Sejlflod RIVALISERING: Socialdemokraterne fandt tre kandidater efter et ophedet repræsentantskabsmøde

STORVORDE:Det er ikke kun i Socialdemokraternes top, at der er magtkampe og fløjkrige. De lokale socialdemokrater i Sejlflod Kommune står ikke tilbage for Gucci-Helle og Bingo-Frank. Isidste uge besluttede man på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, at det bliver borgmester Kristian Schnoor, socialudvalgsformand Finn Ladefoged og kommunens erhvervs- og turistchef Kjeld Kærgaard Jensen, som stiller op for Liste A, når der til november er valg til det nye Aalborg Byråd. Men en fjerde aktør var i spil den aften. Nuværende byrådsmedlem Tonny K. Carlsen var sammen med Kristian Schnoor indstillet som kandidater af deres vælgerforening, Båndbyernes. Ifølge Tonny K. Carlsen var hverken vælgerforeningen for Kongerslev-Komdrup eller Mou-Dokkedal-Egense interesserede i, at han stillede op til en urafstemning. Der er omkring 25 medlemmer i hver af de to socialdemokratiske vælgerforeninger i Kongerslev og Mou, mens der er cirka det dobbelte i Båndbyernes Socialdemokratiske Vælgerforening. Dermed kunne de to mindste vælgerforeninger risikere at miste netop deres kandidat på bekostning af Tonny K. Carlsen., der dog ikke ønsker at bekræfte denne oplysning. Det føg med beskyldninger og vrede ord over bordet i byrådssalen, hvor mødet fandt sted, og ifølge Tonny K. Carlsen stillede Kongerslev og Mou det ultimatum, at hvis han skulle med i en urafstemning, så skulle alt i spil, inklusiv Kristian Schnoors på forhånd givne 5. plads på stemmesedlen. De socialdemokratiske fællesledelser i de fire kommuner, der kommer til at udgøre Aalborg Kommune fra 1. januar 2007, besluttede på et møde i december, at Sejlflod er garanteret 5. pladsen. Dette ultimatum fik Tonny K. Carlsen til at kræve mødet stoppet. Han trak sin gruppe med formand Keld Christensen og borgmester Kristian Schnoor ind i et andet lokale. Stillet i udsigt, at det kunne komme til en urafstemning, hvor Finn Ladefoged fik knap 25 stemmer fra Mou, Kjeld Kærgaard Jensen omtrent det samme fra socialdemokraterne i den sydlige del af kommunen og Kristian Schnoor nok ville støvsuge Båndbyerne for stemmer, ja så foreslog Tonny K. Carlsen sin formand, at han trak sit kandidatur. Det blev man enige om, hvorefter man satte sig ind til partikammeraterne fra Mou og Kongerslev. Herefter meddelte Keld Christensen, at Båndbyernes Socialdemokratiske Vælgerforening trak Tonny K. Carlsen som kandidat. Dermed var stridsøksen begravet. Kristian Schnoor beholdt sin 5. plads, Mou fik Finn Ladefoged med og Kongerslev Kjeld Kærgaard Jensen. Duknakket og slået kunne man se taberen, Tonny K. Carlsen, forlade lokalet med det samme. Han havde fået et indblik i politik, når det er værst.