Lokal skepsis mod testcenter

Borgmester Lene Kjelgaard (V) vurderer, at der kan samles et bredt flertal for testcentret i Thisteds nye byråd, men borgermødet sendte modsatte signaler fra lokalområdet. Foto: Peter Mørk

Borgmester Lene Kjelgaard (V) vurderer, at der kan samles et bredt flertal for testcentret i Thisteds nye byråd, men borgermødet sendte modsatte signaler fra lokalområdet. Foto: Peter Mørk

ØSTERILD:- Vi går næppe herfra og er enige. Sådan konstaterede miljøminister Troels Lund Poulsen godt et par timer inde i debatten på et borgermøde i Østerild om planerne for at etablere et nationalt testcenter for vindmøller i området. Mødets anledning var en netop offentliggjort VVM-redegørelse for centret. Redegørelsen, der kun havde været offentliggjort i et par døgn. Bortset fra et par enkelte positive tilkendegivelser om opbakning til testcentret - den ene fra Thisteds borgmester Lene Kjelgaard (V), som vurderer, at der "sandsynligvis" stadig er et bredt byrådsflertal for planerne, lød der kun kritiske røster. Miljøministeren understregede flere gange, at testcentret er en vigtig sag for regeringen og for de fremtidige muligheder for at udvikle og udbygge dansk vindenergi. Det afstedkom kommentarer om, at testcentret "ikke etableres for almenvældets, men for industriens skyld" og at der, trods indholdet i VVM-redegørelsen om mulighederne for at etablere anderledes natur, ikke så meget er tale om "at etablere natur, men om industri". Poul Hald Mortensen, vicepræsident i Danmarks naturfredningsforening, kaldte VVM-redegørelsen et "skønmaleri": - DN vil svare med en grundig redegørelse imod, for der bør findes alternativer. VVM-redegørelsen er i offentlig høring i otte uger.

Forsiden