Klokkerholm

Lokal sparekasse har taget hul på fremtiden efter fusion

KLOKKERHOLM:Repræ-sentantskabet for Hellevad-Ørum Sparekasse tog på denne uges ekstraordinære repræsentantskabsmøde i fuld enighed en historisk beslutning ved som ventet at sige ja til sammenlægningen med Sparekassen Vendsyssel. Det skete, efter at repræsentantskabet for få uger siden blev orienteret om de forhandlinger, som direktionen og bestyrelsen havde haft med Sparekassen Vendsyssel om at fusionere. Resultaterne af disse forhandlinger var så gode, at repræsentantskabet kunne gå ind for sammenlægningen. De aftaler, der blev indgået i forbindelse med fusions-forhandlingerne, er unikke i forhold til normalen i sådanne fusioner. Der blev således afsat 25 mio. kr. i en speciel fond, hvor afkastet skal bruges i Hellevad-Ørum Sparekasses lokalområde, og det betyder cirka en mio. kr, om året med den rente, der er p.t. Samtidig har personalet fået en jobgaranti indtil pensionsalderen, og der er garanti for, at sparekassen ikke ændrer status i nedadgående retning de næste 25 år. Der ansættes derudover snarest en elev, ligesom antallet af ansatte hæves fra de nuværende seks til omkring 10. Den lokale sparekasse får tillige mulighed for kundearrangementer på op til 120 mio. kr. for hver kunde. Kort tid efter repræsentantskabets ja til fusionen fik sparekassedirektør Erik Daugberg i øvrigt en opring fra Sparekassen Vendsyssel, som holdt et sideløbende repræsentantskabsmøde, og også dér var tilslutningen til fusionen enstemmig. Hellevad-Ørum Sparekasses 125 års virke er dermed bragt til ende og overgået til en ny epoke, men repræsentantskabet for Hellevad-Ørum Sparekasse vil i en overgangsperiode være en del af Sparekassens Vendsyssels repræsentantskab, hvor der vil være 77 medlemmer. Efter overgangsperioden vil der stadig være repræsentanter fra Klokkerholm-området i det nye repræsentantskab. Den nye sparekasse vil også være erhvervsaktiv, idet der allerede næste år vil blive bygget et nyt industrihus som nye iværksættere kan leje. Det nuværende er solgt til Klokkerholm Karosseridele, som står foran en udvidelse.