Energiselskaber

Lokal strøm trækker kunder

Aars Elforsyning har fået 50 nye forbrugere

AARS:I en tid, da kampen mellem elforsynings-selskaberne stadig intensiveres, oplever Aars Elforsyning kunde-fremgang. På generalforsamlingen, der samlede knap et halvt hundrede forbrugere, kunne formanden, advokat Arne Bindslev, Aars, i sin beretning således fortælle, at der i 2004 kom nye kunder i "butikken": - I 2004 fik vi 50 flere forbrugere, så det samlede antal nu er oppe på 3506, og med den udbygning, der fortsat foregår indenfor Aars Elforsynings område, forventer vi også, at antallet i de kommende år vil stige, konstaterede Arne Bindslev. Han kom også ind på afskedigelsen i fjor af den daværende driftsleder, Hans Henrik Haslev. Det betød, at Aars Elforsyning var uden daglig leder i tre måneder frem til den nuværende direktør Søren Johansen tiltrådte 1. maj. - Et sådan hul i den daglige ledelse vil helt naturligt smitte af på resultatet, forklarede formanden, og føjede til, at lovændringer også fik en negativ indflydelse på økonomien. - Det bevirkede, at et tidligere beregnet tilgodehavende hos elforsyningens forbrugere på ca. 1,1 mio. kr. ikke vil blive opkrævet, så derfor påvirker det resultatet ekstraordinært i negativ retning med et tilsvarende beløb, forklarede formanden. Velkonsolideret Han glædede sig dog samtidig over, at Aars Elforsyning er så velkonsolideret, at et enkelt år med usædvanlige justeringer ikke berører den samlede koncern, hvor der fortsat er en egenkapital på 33 mio. kr. Forbrugerne under den lokale elforsyning, der har en medarbejderstab på fem, brugte i 2004 stort set samme mængde strøm som året før, idet der var tale om så beskeden en stigning som 0,33 pct. På generalforsamlingen var tre bestyrelsesmedlemmer på valg - Arne Bindslev, Bent Hove Kristiansen og Jørgen Nøhr Jensen - og de blev alle genvalgt. Fylder 100 år Formanden oplyste i øvrigt i sin beretning, at Aars Elforsyning fylder 100 år i år. 28. august 1905 blev der holdt stiftende generalforsamling, og 25. november samme år tændtes de første el-lamper i byen. - Jubilæet markeres sammen med Aars Vandforsyning, der havde 100 års jubilæum i 2003, idet de to forsyningsselskaber har fået kommunens tilladelse til at opstille en skulptur lavet af billedhuggeren Poul Bækhøj på arealet overfor elforsyningens kontor i Himmerlandsgade, fortalte Arne Bindslev.