Lokalarkiv klar til udvidelse efter ja til støtte fra EU

Thorop Lokalhistoriske Arkiv har nu fået det sidste støttebeløb i hus

THORUP:Folkene bag Thorup Lokalhistoriske Arkiv har forceret den sidste hurdle i forhold til planerne om at gennemføre en omfattende udvidelse af det lokale arkiv. Det er sket i Direktoratet for FødeVareErhverv, hvor der som ventet er blevet sagt ja til at skyde 350.000 EU-kroner i projektet via den såkaldte Artikel 33-pulje. Det betyder, at arbejdet med at udvide lokalarkivet kan påbegyndes i den kommende måned. - Vi er vældig godt tilfredse med, at det hele nu er faldet på plads, bemærker den daglige leder i arkivet, Hans Jørgen Melvej. Der opereres i forbindelse med udvidelsesprojektet med et budget på 818.000 kr., og den fysiske udvidelse - der medfører mere end en fordobling af lokalarkivets rammer - ventes at være fuldendt i løbet af efteråret. Ud over den fysiske udvidelse byder det nye arkiv-projekt imidlertid også på en mere langsigtet udviklingsplan, hvor der blandt andet skal indkøbes nyt edb-udstyr for at give det lokalhistoriske arbejde et løft. Det bliver et arbejde, der blandt andet kommer til at omfatte udarbejdelsen af nye egnsbeskrivelser - hvor lokalbefolkningen fra både før og nu inddrages via interviews, båndoptagelser og videooptagelser. - Vi har fået mange roser for den del af projektet, fordi vi på dén måde inddrager de lokale i stedet for, at det kun er én mand, der sidder og roder med lokalhistorien, siger Hans Jørgen Melvej. - Vi vil i den forbindelse benytte os af alt fra breve og fotos til folks egne beretninger, og jeg tror, at vi på den måde vil kunne byde på en helt unik form for lokalhistorie, hvor folk selv fortæller om livet her på egnen, tilføjer arkivlederen, der samtidig fastslår vigtigheden af også at medtage nutiden i det lokalhistoriske arbejde. - Vi skal jo huske på, at også dagen i går er historie, forklarer han.