EMNER

Lokalbladet ud til flere borgere

ØSTER BRØNDERSLEV: Tirsdag uddeles det nye nummer af Lokalbladet for Øster Brønderslev-Hallund området. Det er nummer 47, så næste år bliver jubilæumsår. Som noget helt nyt allerede fra denne gang uddeles Lokalbladet til flere husstande end sædvanligt, så også nogle beboere uden for Øster Brønderslev og Hallund sogne vil få bladet. Det skyldes, at redaktionen har måttet skiftet distributionsform, så man i stedet for postvæsnet fremover bruger NORDJYSKE Distribution. - Postvæsnet har nemlig allerede nu strammet reglerne for at uddeles adresseløse forsendelser, men fra 2008 bliver det helt umuligt for udgivelser i så små oplag som Lokalbladets, fortæller redaktør Per Drustrup Larsen. - NORDJYSKE Distributions ruter fordeler sig på andre måder end postvæsnets ruter, så for at ramme alle beboere i begge sogne, trykkes der flere eksemplarer end sædvanligt, og nogle nye husstande får det uddelt. - Den nye ordning betyder, at Lokalbladet uddeles sammen med Oplandsavisen og nogle reklamer, men det betyder også, at redaktionen er usikker på, om uddelingen også rammer folk, der har sagt nej tak til reklamer. Derfor lægges der en større stak blade frem i Øster Brønderslev Sparekasse, Spar i Øster Brønderslev samt købmand Graven i Hallund, hvor folk, som ikke har fået bladet senest onsdag, kan hente det. Lokalbladet kan også læses på internettet