Blenstrup

Lokalbrugs vendte nedgang til fremgang

BLENSTRUP:Formand Christian Vestergaard glædede sig på Blenstrup Lokalbrugs' generalforsamling over, at 2004-regnskabet trods en omsætningsnedgang viste et overskud. Det var på 42.000 kr. Brugsens bestyrelse håber, at overskudet giver mulighed for den låneomlægning, som kreditforeningen har vægret sig mod på grund af de seneste års underskud. Håbet er, at omlægningen vil betyde årlig besparelse på 30.000 kr. om året. Derimod er håbet om at etablere benzinsalg igen bristet. Beregninger har vist, at brugsen skal sælge mere end det dobbelte af, hvad Blenstrup Autoværksted solgte, da det havde benzinsalg i byen, for at investeringen kunne betale sig. Så den tanke er nu droppet, oplyste formanden, der videre varslede en investring på 50.000 kroner i nye kasseapparater, som skulle give en lettelse i styringen af butikken, der i øvrigt trods tilknytningen til COOP er en selvstændig forening, der blot benytter COOP som vareleverandør og som rådgiver. På generalforsamlingen slog formanden et slag for Nettorvet, som giver kunderne mulighed for at bestille varer via internettet eller via forretningens adgang til nettet. Martha Gregersen, Poul Erik Hansen og Jane H. Kristensen blev genvalgt til bestyrelsen, inden at aftenen blev sluttet af med underholdning, fællessang samt bankospil.