Lokalbrugsen i Jerup øger omsætningen

JERUP: Det går godt for lokalbrugsen i Jerup. Uddeler Klaus Kold oplyste på årsmødet i forsamlingshuset forleden, at omsætninen i år 2002 var steget med 10 pct. i forhold til 2001. I butikken blev der solgt for 11.431.000 kr. og på benzintanken 6.862.000 kr. Omsætning i alt 18.293.000 og et overskud på 300.000 kr. Klaus Kold orienterede om den nye bonusordning, der er indført i stedet for dividenden, ved dannelsen af aktieselskabet Coop Norden, som FDB nu er en del af. Angående ønsket om et nyt indgangsparti, fra både personale og kunder, så indfries det måske i løbet af sommeren, men der er byggestop for tiden. Den afgående formand for butiksudvalget Ernst Madsen orienterede om investeringerne i brugsen sidste år, som den nye lagerbygning og en storfryser. Han nævnte også sommerens grillfest, som blev et tilløbsstykke med 180 deltagere og lovede, at der også skal grilles i år, og at brugsen har 260 medlemmer. Margit Larsen genvalgtes til butiksudvalget og Solveij Nielsen nyvalgtes i stedet for Ernst Madsen, der havde valgt at stoppe efter flere år på formandsposten. Øvrige medlemmer er Lene Roden, Allan Hansen og Jørn Pedersen.Minna