Mejlby

LokalBrugsen i Mejlby lukker

Kun fire af godt 45 medlemmer stemte imod beslutning.

Tid­ligst 1. april luk­ker Lo­kal­Brug­sen for salg af dag­lig­va­rer. Pri­vat­fo­to

Tid­ligst 1. april luk­ker Lo­kal­Brug­sen for salg af dag­lig­va­rer. Pri­vat­fo­to

På en ekstraordinær generalforsamling torsdag aften i Mejlby Forsamlingshus blev der truffet en endegyldig beslutning om at lukke Lokalbrugsen engang til foråret. Kun fire af de godt 45 fremmødte medlemmer stemte imod. Under den kortvarige ekstraordinære generalforsamling blev der også nedsat et likvidationsudvalg på tre lokale borgere, der nu skal i gang med den praktiske afvikling af LokalBrugsens aktiviteter efter 119 års virke i lokalsamfundet.

Forsiden