Virksomhedsøkonomi

LokalBrugsen slås for overleve

Mejlby-brugs bevarer tankanlæg og betaler, hvad det koster at miljøsikre

MEJLBY:LokalBrugsen i Mejlby giver i modsætning til mange andre småbrugser ikke op. Den agter fortsat at sælge benzin til byens borgere eller forbipasserende trafikanter. Hellere fortsætte med at at sælge benzin og tage det økonomiske skrald ved at skulle forbedre miljøet end lukke for tankanlægget og på sigt risikere at lukke butikken, insisterer brugsuddeler Gitte Trads og bestyrelsen i LokalBrugsen. På generalforsamlingen førstkommende tirsdag aften i Mejlby Forsamlingshus ser hun gerne et talstærkt medlemsfremmøde for at få en god en diskussion om butikkens fremtid Brugsuddeler og bestyrelse håber på medlemmernes moralske opbakning til selv at tage det økonomiske skrald ved at forbedre miljøvarslingen under benzinstanderne. Miljøsikringen koster 200.000 kroner. Blandt andet registrerer sikringen løbende, om der forsvinder benzin ned i jorden fra utætte tanke eller lignende. Lukning alternativ Alternativet for LokalBrugsen i Mejlby havde været at lukke tankanlægget senest 1. april og lade Oliebranchens Miljøpulje rydde op - uden beregning. - Coop og OK Benzin havde ganske vist anbefalet os at tilmelde os Oliebranchens Miljøpulje. Men efter rådslagning med vores revisor valgte vi at altså køre videre, idet en lukning af benzin-anlægget også på kort sigt vil med føre en lukning af butikken, forudser Gitte Trads. Ydermere agter Coop med udgangen af 2007 at afskaffe begrebet LokalBrugsen på landsplan og konvertere de levedygtige af slagsen til DagligBrugsen, mens de 40-50 svageste småbrugser må lukke. - Men vi er en overskudsgivende brugs med et plus sidste år på 62.000 kroner før skat. Et virkelig flot resultat opnået både ved væsentlig reducerede lønomkostninger og takket være god opbakning i lokalsamfundet, fremhæver Gitte Trads. På indtægtssiden hører ud over butikssalg og benzinsalg også udlejning af værelser, som netop er blevet forbedret for 10.000 kroner. Men tallene kan hurtigt vende. På udgiftssiden hører nemlig også en ny kasse-terminal til 50.000 kroner. - Og i lighed med miljøsikringen giver kasseterminalen jo ikke flere kunder og dermed større omsætning Desuden har vi i årets første tre måneder oplevet en udjævnning i omsætningen. Brandærgerligt i betragtning at de store omkostninger, vi aktuelt står over for. Så det er lige nu, vi skal stå sammen og bevise, at en butik i Mejlby er økonomisk forsvarlig at drive videre, appellerer Gitte Trads.