Lokalbrugsen vil sælge benzin

Brugsforeningen arbejder på at gøre det muligt igen at tanke i Blenstrup

BLENSTRUP:Borgerne i Blenstrup har siden årsskiftet vænnet sig til, at grunden, hvor Blenstrup Kro tidligere lå, står tom, men genboen, LokalBrugsen, har planer om igen at skabe aktivitet på området. Dog af en helt anden slags. Ideen er, at der skal være benzinsalg på grunden, og at det dermed igen skal være muligt for bilisterne at tanke i selve landsbyen. Blenstrup rådede for få år siden over to benzinsalg. Men øgede miljøkrav betød lukning af først Brugsens OK-tank, og i februar 2002 blev de sidste dråber tanket fra Blenstrup Autoværksted. Til stor ærgrelse for beboerne, der i dag har 10 kilometer til nærmeste benzintank. - Der er mange, der kommer og spørger, om vi ikke kan skaffe et benzinsalg til byen, og vi vil også meget gerne, siger brugsuddeler Villy Knudsen, der for ikke at skrue forventningerne i vejret understreger, at det afhænger af en række hvis'er og måske'er. Først og fremmest skal landsretten behandle sagen mod kroejeren, der har anket byrettens dom for brandstiftelse. Først da kan man begynde at spekulere på at købe grunden. Dertil kommer, om det overhovedet er rentabelt, og om man kan låne sig til de anslået 1,2-1,5 millioner kroner, det koster at etablere et anlæg. - Grunden skal planeres, asfalteres og cementeres, hvor bilerne skal holde, så selvom OK netop har lanceret et nyt og billigere koncept med tre produkter i en stander, så skal der stadig bruges mange penge, siger Villy Knudsen. Benzinselskabet OK, der ligesom LokalBrugsen hører til COOP Danmark, tilbyder ifølge Villy Knudsen lån til etableringen, men kræver til gengæld, at det skal betales tilbage over seks år. - Og så meget benzin kan vi ikke sælge, men måske kan vi låne halvdelen hos OK og resten et andet sted, siger Villy Knudsen. Benzinanlægget blev kort omtalt i formandsberetningen på Blenstrup Brugsforenings generalforsamling, hvor de 40 deltagere i øvrigt kunne høre megen snak om en anden butik, nemlig Kulturkøbmanden i St. Brøndum, der indtil 31. januar blev drevet som en filial af LokalBrugsen. Formand Chr. Vestergaard forklarede, at der er blevet gjort et stort arbejde for at få afdelingen i St. Brøndum til at køre, men det viste sig, at omsætningen blev 10-15 procent lavere end budgetteret, og selv om huslejen blev sat ned og de frivillige timer øget, besluttede brugsen at trække sig ud. Brugsforeningen har desuden brugt mange kræfter på at bygge om, så butiksarealet i Blenstrup nu er oppe på 200 kvadratmeter. Uddeler Villy Knudsen gennemgik regnskabet, som viste en fremgang i omsætningen fra 5,2 til 6,8 millioner, fortrinsvis på grund af afdelingen i St. Brøndum. Underskuddet på 47.000 kr. skyldes store direkte udgifter i forbindelse med ombygningen, så man ser optimistisk på fremtiden. Til bestyrelsen ønskede Emmy Rothmejer ikke genvalg, og formand Chr. Vestergaard takkede hende for en god indsats gennem flere år. Nyvalgt blev Jane Kristensen, mens der var genvalg til Poul Erik Hansen og Martha Gregersen, og Jette Johansen blev suppleant.