EMNER

Lokale bakker op om idrætsforening

I Aggersund dyrkes der masser af sport, og der er flere tilbud

AGGERSUND:Aggersund Idrætsforening har succes med forskellige sportshold til store og små. Foreningens formand, Mads Røge, kunne på generalforsamlingen forleden med glæde konstatere, at der bakkes op om aktiviteterne. Inden fodboldsæsonen troede foreningen, at der kun blev et enkelt seniorhold. Men det blev til to, og de rykkede endda begge op. - For første gang i mange år var der også tilmeldt et børnefodboldhold, og heldigvis ser det også ud til at være tilfældet i år, sagde Mads Røge. Omvendt måtte han dog konstatere, at der ikke har været et damefodboldhold. Men han håber, at der kommer et i næste sæson. På håndboldsiden er der mange hold tilmeldt, og det tiltrækker også spillere uden for Aggersund. Idrætsforeningen har en volleyball-afdeling, og den har oplevet en tilgang af spillere efter en lille nedgangsperiode. I år er der tilmeldt et børnehold, også kaldet "kids volley", og et damehold. Petanque er en anden aktivitet, som samler folk i Aggersund. Dertil kommer forskellige arrangementer, også for børn, hvorimod aerobic er faldet ud. Idrætsforeningens kasserer fremlagde regnskabet, som viste et overskud på cirka 60.000 kroner. Det skyldes især sponsorstøtte og et arrangement med AaB. Til bestyrelsen var der genvalg til Lotte Sørensen, Bjarne Christensen og Bent Pedersen. Marianne Frimer ønskede ikke genvalg og blev afløst af Jonas Røge. Desuden ønskede Britt Nielsen af personlige årsager at trække sig, og i hendes sted valgtes Anita Johansen. Suppleanter er Jens Christian Olsen og Mona Frimer, og der var genvalg til revisor Dorte Jensen, der varetager den funktion sammen med Inger Lise Jensen.