Lokale borgere sat i arbejde

Møde i Trekroner betød en stribe arbejdsopgaver til de fremmødte

TREKRONER:Godt et halvt hundrede borgere i Trekroner Skoledistrikt kom - lidt uventet for en del - i arbejde, da de deltog i et såkaldt udviklingsværksted i Trekroner Landsbycenter. Det var det første af fire møder, som Fjerritslev Kommune har arrangeret for at få lokale til at komme med bud på, hvordan landdistrikterne skal udvikle sig. Udviklingsværkstederne følges op med endnu et møde i hvert af de fire lokalområder, og på sigt får kommunen udformet en landdistriktspolitik. Til at hjælpe med det har kommunen allieret sig med konsulent Jørgen Krogh Hessellund fra firmaet Upland. Gruppearbejde Han styrede slagets gang på mødet i Trekroner og delte deltagerne op i grupper. Og så blev de ellers sat i arbejde. Først kom de med eksempler på gode oplevelser i deres lokalområde og det, der kan siges at være områdets styrke. Her var der masser af eksempler, hvor det skinnede igennem, at der bakkes op om arrangementerne rundt omkring, og at der hersker en stærk følelse af fællesskab. Det skal nok komme områderne til gode nu, hvor arbejdet fortsætter. På mødet blev der senere foreslået projekter, der kan forbedre forholdene i landdistrikterne, og meningen er nu, at de enkelte grupper skal arbejde videre med ideerne frem til næste møde. Så dem, der måtte have troet, at de blot skulle høre lidt om mulighederne for at udvikle deres lokalområde, tog fejl. - Det kom da bag på nogle, at de blev sat i arbejde. Der var da også nogle, som sad over og blot lyttede med. Og det er også fint. Men meningen er altså, at det er lokalområderne, der selv skal løfte opgaverne, siger Jørgen Krogh Hessellund. De mange projekter, der blev foreslået, bliver kun til noget, hvis de lokale virkelig ønsker det, understreger konsulenten. - Det er op til folk selv, hvad de brænder mest for. Det er dem, der skal bære projekterne igennem, siger Jørgen Krogh Hessellund. Masser af ideer Ideer var der skam nok af. Der blev talt om en sti fra den gamle jernbane til Bonderup-spejdernes nye bålhytte. Der blev foreslået fest på skolen og klub for tredjeklasse og opefter. Der var forslag om gratis bus for skolebørn, bump på veje, forbedring af campingpladsen ved Haverslev Havn og flere andre ting. Næste skridt er at samle alle tråde fra Trekroner samt de øvrige tre distrikter, der skal laves udviklingsværksteder i. Der er møde på Hjortdal Skole 9. september, Ørebroskolen 11. september og i Klim Forsamlingshus 15. september. Senere kommer altså fire opfølgningsmøder, og så skal der være et såkaldt visionsseminar, inden en egentlig politik for landdistrikterne udformes.