Lokalpolitik

Lokale firmaer meldte fra kommunal Kinatur

LÆSERBREV

Kære Anny Winther At du ikke ønsker at svare på indlæg og spørgsmål som borgerne tilstiller dig, undrer mig trods alt det at du da borgmester i Rebild kommune, og til en løn af ca. kr. 800.000 må du jo skulle forvente at udfører arbejde udover de normale 37 timer. Og jeg har altså en forventning om, at du husker rigtigt, når du svarer denne gang. Når du skriver, at du nu siger, at virksomhederne havde deres eget program, og, at du ikke er vidende om, hvilke eksakte virksomheder de har besøgt, så er det en usandhed. Kære borgmester du har da selv skrevet under på referatet fra byrådsmødet den 27. november. Hvor økonomiudvalgets bemærkninger også er med. Så at du udstiller dine usandheder og dig selv med den historie, det taler din underskrift imod. Ligeledes undrer det mig, at du i din evaluering i et notat om turen til Kina skriver, at det er en erhvervsdelegation fra Rebild kommune, der deltager i turen til Kina, når der er tale om en enkelt virksomhed fra hjertet af Aalborg og den anden fra Ikast. Uden tvivl udmærkede visionære virksomheder, mens din hemmelighedsfulde måde at servere tingene på lader det indtryk tilbage, at det er din tur og ikke noget som borgerne skal stikke snuden i. Det har jeg nu tænkt mig alligevel, og vil gerne stille dig et par enkle spørgsmål: Hvad er baggrunden for, at ud af otte inviterede virksomheder fra Rebild kommune alle melder fra og ”kun” to udenbys virksomheder udenfor Rebild kommune deltager og på hvilken måde er de to kommet ind i billedet? Og hvad er den samlede pris for Rebild kommune for turen til Kina? Og til slut, mener du, at Rebild kommune på kort og lang sigt har fået det udbytte ud af det, som turen samlet set koster? Idet jeg henviser til tidl. Indlæg den 13.11 og 2. 12. samt 16. 12. 2008.