Hirtshals

Lokale fiskere er klar til opkøb

Hirtshals-fiskere vil rejse 40 mio. kr. til køb af fiskerettigheder

En grup­pe fis­ke­re i Hirts­hals er gået sam­men og har stif­tet Kvo­te­sel­skab Hirts­hals i be­stræ­bel­ser­ne på at sik­re fle­re fis­ke­ret­tig­he­der til byen.ar­kiv­fo­to: Bent Bach

En grup­pe fis­ke­re i Hirts­hals er gået sam­men og har stif­tet Kvo­te­sel­skab Hirts­hals i be­stræ­bel­ser­ne på at sik­re fle­re fis­ke­ret­tig­he­der til byen.ar­kiv­fo­to: Bent Bach

HIRTSHALS:I forsøget på at sikre fiskerettigheder har en gruppe fiskere i Hirtshals stiftet et kvoteselskab. Kampen mellem de danske fiskerihavne er i fuld gang, og Hirtshals har allerede sagt farvel til flere fartøjer og kvoter, end det er lykkedes at købe op fra andre havne. Derfor var otte fiskere mødt op til den stiftende generalforsamling i Kvoteselskab Hirtshals A/S og flere har investeret penge i selskabet. En anpart koster 25.000 kr., og indtil videre er der tegnet anparter for 1,5 mio. kr., mens Hirtshals Fiskeriforening er parat til at skyde 5,5 mio. kr. i foretagendet. - Vi vil gerne have endnu flere fiskere med i selskabet, for vi har brug for mere kapital, hvis vi for alvor skal have en del af kagen, siger formanden for Hirtshals Fiskeriforening, Morten Sørensen, som er en af initiativtagerne til kvoteselskabet. Han forventer, at selskabet kan rejse en egenkapital på mellem 30 og 40 mio. kr. De resterende penge vil selskabet låne i en af områdets banker. På den stiftende generalforsamling blev der udpeget en bestyrelse på tre mand som består af Morten Sørensen, Gustav Øglend og Michael Axelsen. Fiskeriforeningsformand Morten Sørensen er valgt til formand for bestyrelsen, mens Gustav Øglend er udnævnt som direktør for kvoteselskabet. Selskabet vil opkøbe kvoter, og bagefter bliver rettighederne fordelt til fiskerne efter størrelsen af deres anparter. Når de sidste penge efter planen er rejst i løbet af august vil selskabet gå på indkøb i markedet. - Vi er primært på jagt efter torsk, tunger og mørksej, og vi vil helst købe fra andre havne, men der er ikke frit valg på alle hylder, så vi må købe det som er tilgængeligt, og det som vi kan få til en fornuftig pris, siger Morten Sørensen. Det er som udgangspunkt bestyrelsen som træffer beslutninger om opkøb, men ved større investeringer bliver anpartshaverne også spurgt til råds.