Lokale historier i ny bog

"Fra land og by 8" er på gaden - bogen vel modtaget ved lørdagens reception

JERSLEV:"Der var ikke noget, der hed weekendfri. Jeg havde fri hver anden søndag, men først efter at jeg havde ordnet opvasken og slebet komfuret. Ferie var der ikke noget af. Det sidste år jeg tjente på en gård, fik jeg fri tre dage i forbindelse med søndagen. Lønnen var 30-40 kroner om måneden." Dette uddrag står at læse i den seneste udgave af "Fra land og by 8", der blev udgivet i lørdags. Bogen indeholder blandt andet en fortælling af Ella Pedersen fra Manna. Hun giver et billede af, hvordan det var at være tjenestepige på landet i 1937 til 1944, og herfra er indledningens uddrag hentet. Og "En plads i huset" er bare én af mange fortællinger, der giver læseren et indblik i datiden. "Land og By 8" er som også de tidligere udgaver spækket med levende og gode tidsbilleder fra dengang. Og de seks lokale arkiver i Brønderslev Kommune har hver især bidraget flittigt til bogen. Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev har bidraget med to indlæg. Det ene "En landsbylæge fortæller" er skrevet af Ruth Kristensen samt Grethe og Elert Voldbæk. Fortællingen er strikket sammen på baggrund af et interview med Poul Ingerslev, og det giver et godt billede af landsbylægens arbejdsvilkår i 1930'erne. "Vi havde ikke ret mange lægemidler, som egentlig kunne kurere folk, men man brugte de muligheder, man havde, så godt det kunne lade sig gøre. Det vigtigste var, at lægen var bestemt og forstod at bruge sin autoritet. Tilliden til lægen og hans myndighed var stor. Vi arbejdede meget mere selvstændigt dengang, og vi klarede tingene hjemme", lyder et lille udpluk af den spændende beretning. Det andet bidrag fra Jerslev-arkivet er skrevet af Poul W. Glasius, der er tidligere præst i Jerslev-Mylund og Hellum Sogn. Denne beretning hedder "Præst måtte betale i årevis" - og har undertitlen "til en hjælper han aldrig fik og til en kirke han aldrig så". Beretningen handler om den farverige og energiske pastor Pommerenche og hans udsagn og gerninger. En velskrevet og ikke mindst underholdende beretning, der i sagens natur også omfatter kirkebyggeriet i Kirkholt. Husmand og central Arkivet i Øster Brønderslev har bidraget med to artikler - den ene hedder "Mit liv som husmand" og er leveret af Jens Sort Nielsen. Fortællingen rummer anekdoter og tanker fra livet på landet. Hertil kommer en beretning skrevet af Søren M. Sørensen, hvis mor, Anna Sørensen, passede telefoncentralen i Øster Brønderslev: "Nysgerrige damer var der en del af i Øster Brønderslev. De kom dagligt på centralen, når "helt" tilfældige anledninger gjorde det nødvendigt at aflægge et besøg. Men de var meget kendt af alle på stedet, så heldigvis fik de yderst sjældent opsnappet noget væsentligt. Det var jo et problem, at de opholdt sig i stuen, når samtalerne formidledes. Ved brandalarm blev jeg altid sendt ud på gaden for at stoppe dem og andre nysgerrige. Imens kunne mor få tid til at indkalde alle de frivilligfebrandfolk, der skulle kaldes hver for sig. Det var vigtige minutter", fortæller Søren M. Sørensen blandt andet om livet som central-Annas søn. Arkivet i Thise har fået fire kvinder til at fortælle om deres tid som ung pige i huset. Ella Pedersen, Margrethe Helledie, Ellen Ulrich samt Maren Jensen har hver især bidraget med fortællinger fra livet som ung pige i huset. I Brønderslev-arkivet har man valgt et indlæg af en forhenværende Brønderslev-dreng, Jørgen Sørensen. Fortællingen har titlen "Så vidt jeg erindrer Brønderslev 1929 - 1945". Arkivet i Tolstrup-Stenum har beskrevet sognet skolestruktur tilbage til 1765, hvor Ø. Hjermitslev fik sin egen skole. Og i Serritslev bliver læserne klogere på historien bag Serritslev Lokalforening - en fortælling skrevet af Ole J. Olesen. Det nære ukendt Ved bogudgivelsen var mange af bidragsyderne mødt op i Jerslev-arkivets lokaler, og de fik alle et eksemplar af bogen med sig hjem. "Fra land og by 8" er redigeret af Ruth Kristensen, Elert Voldbæk og Grethe Voldbæk, og Elert Voldbæk overrakte første eksemplar af bogen til borgmester Jens Arne Hedegaard. - Otte bøger er det nu blevet til om vores fælles arv, vores fælles kultur og vores fælles liv. Vi lever i et informationssamfund, hvor vi hele tiden kan få alt at vide - også hvad der sker i de fjerneste afkroge af verden, sagde Jens Arne Hedegaard i sin tale. - Vi rejser gerne fra den ene verdensdel til den anden. Vores unge mennesker indtager Australien så hjemmevant, som var det en naboby. De taler alverdens sprog og deler en fælles kultur, der består af verdenskendte mærkevarer fra Coco Cola til Lewis, sagde Jens Arne Hedegaard. - Det gør verden mindre og forhåbentlig også forståelsen større. Men det gør også verden mere uoverskuelig. Og det at udlandet virker så velkendt, kan gøre det nære så ukendt. Derfor har vi behov for at finde ud af, hvem vi egentlig er - hvad er kendetegnende for vores nærområder - hvori består vores fællesskab. - Det kan både den nye bog og de syv øvrige bøger være med til at løfte sløret for. Heri er vores fælles kulturarv beskrevet via historier om helt almindelige mennesker i et helt almindeligt samfund midt i Vendsyssel. Jens Arne Hedegaard glædede sig over, at fortællingerne i bogen er med til at binde fortid og nutid sammen. - Jeg læser med glæde bøgerne. De er godt skrevet, og de er et vidnesbyrd om, hvordan livet har formet sig. Elert Voldbæk kunne fremvise det nytrykte eksemplar "Fra land og by 8" for gæsterne. - De har dette format allesammen, men har forskellige omslagsfarver. Det begynder at knibe med at finde en farve, der adskiller sig, røbede han, og det fik Jens Arne Hedegaard til kreativt at minde om, at skotsk-ternet endnu ikke er benyttet. Denne udgave af Land og By-bogen er sølvgrå og prydes på forsiden af et billeder fra Jerslev. Bogen afrundes med ordene: "Det der sker i dag, er historie i morgen - og sker det lige omkring os, er det lokalhistorie."