Lokalpolitik

Lokale ildsjæle sparringspartnere for politikerne

Byrådet i Jammerbugt Kommune ønsker bred idéudvikling, og det skal op imod 50 ildsjæle være med til at sikre

JAMMERBUGT:Sammenlægningsudvalget i Jammerbugt Kommune ønsker en bred idéudvikling i den nye kommune. Derfor har man besluttet at etablere et Udviklingsforum, der ud over repræsentanter for turistforum og erhvervsråd skal bestå af op imod 50 ildsjæle/ambassadører fra kommunens forskellige områder, som skal være sparringspartnere for kommunalpolitikerne. Mogens Fransen, vicekommunaldirektør og sekretær i tema/udviklingsudvalget i Jammerbugt Kommune, fortæller i en artikel i det seneste nummer af tema/udviklingsudvalgets elektroniske nyhedsbrev om det kommende Udviklingsforum. - Udviklingsforum skal sikre så stor mangfoldighed og ekstern inspiration som muligt med henblik på generering af ideer til udvikling i kommunen. Det forventes, at der skabes et aktivt og dynamisk samspil mellem borgere, erhvervsliv, politikere og den kommunale administration til gavn for den samlede udvikling i kommunen. Om Udviklingsforums temaer skriver Mogens Fransen: De vil formentlig være kommunens vision og udviklingspotentiale, bosætning, erhvervsudvikling og turisme samt mere specifikke emner som udvikling af kultur- og fritidsaktiviteter, branding, sundhedsfremme m.v. Der lægges op til en mødefrekvens på to-tre møder om året. Arbejdsformen kan eksempelvis karakteriseres som en slags ”minifremtidsværksteder”, hvor der sættes fokus på visioner, muligheder og strategisk tilgang for at sikre en dynamisk udvikling i Jammerbugt Kommune. Udviklingsforum bør give indspark til den samlede kommunalbestyrelse, som efterfølgende kan træffe beslutning om, at et eller flere udvalg arbejder videre med ideerne, eller at den kommunale finansiering indarbejdes i budgettet eller finansieres af allerede afsatte udviklingsmidler. Det elektroniske nyhedsbrev, der udsendes af tema/udviklingsudvalget i Jammerbugt Kommune, har nu over 200 abonnenter. Første nummer af nyhedsbrevet blev udsendt i juli, og det andet nummer er kommet i denne måned. Nyhedsbrevet, der har titlen ”Liv og udvikling i Jammerbugt Kommune”, indeholder korte og let læste artikler. I nummer to er der ud over Mogens Fransens artikel bl.a. en opfordring fra Helle Bak Andreasen (V), formand for tema/udviklingsudvalget, til borgerne om at deltage i startmødet om den kommende landdistriktspolitik i Multihuset i Skovsgård på lørdag. Jane Koller, selvstændig inden for landbrugserhvervet og bestyrelsesmedlem i LandboNord, beskriver vigtigheden af at være aktiv i lokalsamfundet og påpeger de muligheder, det giver for ”det gode liv på landet”. - Derfor glæder vi os i landboforeningen til at være medspillere i landdistriktsudviklingen i Jammerbugt Kommune, skriver Jane Koller. - Formålet med nyhedsbrevet er at skabe dialog mellem politikerne og borgerne, at få borgernes ideer og ønsker på banen, og udvikling af en landdistriktspolitik i Jammerbugt Kommune er et væsentligt tema, siger nyhedsbrevets redaktør, fundraiser Lars Haagensen. { Det elektroniske nyhedsbrev kan bestilles på lah@jammerbugt.dk