Lokale kræfter står i spidsen for nyt center

50 Borgere deltog i mødet om Rosendal Kraftcenter, og ideerne til nye aktiviteter er mange

HØRBY:Den lokale forankring er helt afgørende for, at et kraftcenter inden for friluftsliv kan spire og få rodfæste, som en håndfuld dynamiske græsrødder i Hørby Skoleby ønsker. Foreløbig er jorden blevet gødet, og det er med et skovlfuld vitaminer, som et halvt hundrede deltagere i borgermødet på Rosendalskolen mandag aften tilsyneladende sluprede i sig med samme vellyst som den kaffe og hjemmebag, der blev serveret i en summepause. Det er Hobro Kommunes opkøb af jord og planer om at anlægge fire fodboldbaner i området, der har sat skub i ideen om et Kraftcenter Rosendal. Fodboldbanerne som sådan optager ikke så meget styregruppen bag kraftcentret. Det er et kommunalt anliggende i samarbejde med IK Rosendal. Til gengæld har kommunen af gårdejer Jens Gert købt dobbelt så meget jord, som fodboldbanerne fordrer, og det er disse arealer, styregruppen har en ide om at udnytte til et hav af forskellige aktiviteter, som falder ind under fællesbetegnelsen fritid og friluftsliv. Ressourcebank oprettet Om der i området er lyst og vilje til andet og mere end bare at lytte på, vil snart vise sig. På mødet blev kimen nemlig også lagt til en såkaldt ressourcebank. Sedler blev delt rundt, og tilhørerne kunne med deres navn og adresse straks tilkendegive, om de til det praktiske arbejde også vil give en hånd med, så kraftcentret kan komme op at stå. Belønningen venter, er styregruppen ikke i tvivl om: -Det kan blive den bedste baghave, man over hovedet kan forestille sig, sagde medlem af styregruppen, Lars Kjeldgaard Pedersen. Med den bemærkning refererede han til, at kraftcentret vil skyde op på arealerne umiddelbart vest for Rosendalskolen og Rosendalhallen. Det er på åben mark, hvor der i dag ikke har fundet en egentig i udstykning sted. Parcelhusområderne med 60'er-villaerne direkte op ad skolen, 70'er villlaerne i anden række, Kvædeparken fra 80'erne og de helt nye kvarterer fra 1990'erne og dette årti ligger alle østen for centrum for det kommende kraftcenter. Massevis af ideer Styregruppen har gennem snart et år arbejdet med projektet, og at ideerne er mange skinnede klart i gennem, da projektkoordinator Steffen Tarp Pedersen lettede lidt på låget. Han nævnte ideer som baner til beach volley, hinke- og sjippeområde, krible-krable plads, mudderkøkken, musiklegeplads, moon-område, bane til rulleski, shelters, borde, grillplads og en krolfbane. De sidste er ikke for folk med talebesvær, men en kloning af kroket og golf. - Men det er kun ideer. Mange andre ting kan komme på tale. Intet er bestemt. Det er op til jer, sagde projektkoordinatoren henvendt til mødedeltagerne. Det fik en repræsentant for Hobro BMX-klub til at gå på banen. Denne klub bliver hjemløs i forbindelse med udstykningen af Hostrupkrogen, og BMX-folket ser en god mulighed i at blive en del af Kraftcenter Rosendal. - Det er nyt for mig, men det lyder da spændende, kvitterede styregruppemedlem Lars Kjeldgaard Pedersen. Kritiske bemærkninger Selv om reaktionerne overvejende var positive, faldt der også et par kritiske bemærkninger. Beboere på Ribesvej var ikke ubetinget begejstrede over, at der fra denne villavej måske bliver direkte adgang til kraftcentret. De forudså, at det vil give øget trafik på vejen både med scootere og knallerter og parkerede biler i vejsiden. Fra styregruppens side betonede Vivi Wraa, at en stiforbindelse fra Ribesvej slet ikke indgår i oplægget, og at det er kommunen, der i givet fald må træffe den afgørelse. Der blev også efterlyst dokumentation for, at de planlagte aktiviteter også er noget, borgerne vil benytte. - Spørg i Klejtrup og Stenild, som har noget tilsvarende, lød opfordringen. Problemstillinger omkring fremtidig pasning og vedligeholdelse af anlægget blev også berørt, og der blev i området efterlyst flere aktivitetsmuligheder, der rækker længere end til sommerhalvåret. Eksempelvis en udbygning af Rosendalhallen. - Men det er ikke os. Vi skelner benhårdt mellem idrætshal og kraftcenter, sagde Lars Kjeldgaard Pedersen. Forening skal stiftes Styregruppens næste skridt er nu oprettelse af en egentlig forening, og det vil ske på en stiftende generalforsamling tirsdag 24. maj. Styregruppens medlemmer er alle parat til at fortsætte arbejdet i bestyrelsen, hvor en af de primære opgaver bliver at skaffe kapital via diverse fonde. Kommunen bidrager ganske vist med ialt 2,5 mio. kr., men de penge er primært øremærket jordopkøb og etablering af fodboldbanerne. - Men jeres projekt har politisk opmærksomhed, og vi er medspiller, lovede børne- og kulturudvalgsformand Jan Hviid, som sammen med sine udvalgskolleger deltog i mødet.