EMNER

Lokale mindet

LØGSTØR:To meget aktive lokale socialdemokrater, Hans Tams og Ove Schmidt, begge Løgstør, blev mindet, da Socialdemokratiet i Løgstør Kommune holdt generalforsamling. Formanden for partiforeningen, A. Aage Mortensen, sagde, at Hans Tams har været i bestyrelsen og opstillet til amtsrådet, mens Ove Schmidt gennem en årrække var kasserer og opstillet til kommunalvalget. På generalforsamlingen benyttede A. Aage Mortensen lejligheden til at ønske Venstre-manden Chr. Mejdahl, Oudrup, tillykke med formandsvalget i Folketinget. - Det store debatemne i partiet har været fornyelse, og det endte ud med formandsskiftet, sagde A. Aage Mortensen, der oplyste, at som en del af debatten så bad Poul Nyrup om et møde med de lokale tillidsrepræsentanter. - Her klarede han sig meget bedre end på TV. Det var et godt møde, hvor vi fik vendt mange ting, sagde Mortensen. Af andre arrangementer kiggede den lokale formand tilbage på 1. maj-arrangementet, hvor talere var John Højland fra Dansk Metal og Vagn Flink Petersen. - Vejret var ikke med os, men alligevel mødte der 200 personer op, sagde A. Aage Mortensen, der også omtalte en tur til TV-Nord i Aabybro. Der har vælret en lille medlemsfremgang og medlemsantallet er nu 80.