Lokale på vej med fyrtårn

NIBE:Ildsjæl og medlem af ældrerådet, Niels Sørensen, tilbyder nu et kursus i basal viden om computere med start på Nibe Skole 12. februar. - 12 har allerede meldt sig til kurset, der i høj grad handler om at skrive breve, der kan sendes som emails, regnskaber, og eksempelvis lykønskningskort, fortæller Niels Sørensen. Han er inspireret af IT-projektet ”Fyrtårn”, der har kanaliseret en del penge fra Staten til Nordjylland, og Niels Sørensen ser det som lidt af en opgave også at udbrede kendskabet til IT hos den ældre generATion.r. - Ældrerådets opgave er jo også at være talerør for seniorer over for kommunen, men for at det skal lykkes, er det vigtigt, at Ældrerådet har kontakt til borgerne, og der kommer computeren ind i billedet som et nyttigt redskab. Som led i projekt ”Fyrtårn” har alle medlemmer af ældreråd i Nordjylland modtaget tilbud om at købe computere til særlig lav pris for lettere at kunne ”snakke” sammen og udveksle erfaringer om tilværelsen som modent menneske. Niels Sørensen roser Nibe Skole for tilladelsen til at bruge skolens edb-lokaler, og han har netop modtaget tilsagn fra Erik Normann, EUC Nord i Hjørring, om at forklare de nye muligheder.