EMNER

Lokale piger klar til at kæmpe i Folketinget

Der skal argumenteres og debatteres, før Ungdoms- parlamentet vælger de lovforslag, der skal videregives til politikerne

Tre elever fra 9.Y på Privatskolen i Frederikshavn bliver folketingspolitikere for en dag, når Ungdomsparlamentet indtager stolene i Folketingssalen 2. februar.

Tre elever fra 9.Y på Privatskolen i Frederikshavn bliver folketingspolitikere for en dag, når Ungdomsparlamentet indtager stolene i Folketingssalen 2. februar.

2. februar er dagen, hvor 178 elever fra danske, grønlandske og færøske skoler mødes i Folketinget og skal beslutte sig for, hvilke lovforslag de mener bør komme landets rigtige folketingspolitikere for øje. Eleverne udgør dette års Ungdomsparlament, og blandt de 178 er Anne-Sofie Christensen, Simone Holtegaard Mikkelsen og Amalie Thørholm Andersen fra 9.Y på Privatskolen i Frederikshavn. At tre lokale elever er repræsenteret i Ungdomsparlamentet skyldes en ihærdig indsats, for vejen dertil er lang. Samfundsfag Det hele begyndte, da 9.Y i samfundsfag fik "demokratiske processer" på programmet. - Vi er heldigvis så privilegerede, at Folketinget hvert andet år afholder Ungdomsparlamentet, og det betyder, at eleverne får mulighed for selv at udarbejde lovforslag, som de sender ind, og hvis de er blandt de bedste, får de lov til at være politikere for en dag på Christiansborg, siger 9.Ys lærer i samfundsfag, Kirsten Morild Andersen. Og der var mange, som havde taget opgaven til sig, for i alt blev der i år indsendt 1117 lovforslag, hvoraf 60 er valgt ud. Heriblandt altså lovforslaget af Anne-Sofie Christensen, Simone Holtegaard Mikkelsen og Amalie Thørholm Andersen. Mindstevægt - Vores lovforslag handler om mindstevægt for modeller, fordi alt for mange sulter sig for at nå en "idealvægt", men det får desværre mange gange store konsekvenser, for eksempel spiseforstyrrelser, siger Anne-Sofie Christensen. De tre har derfor udformet dette lovforslag for at imødekomme problemet: Forslag Til Lov om mindstevægt for modeller § 1. BMI for alle modeller ved danske modemesser og fotomodeller til fotoreportager skal minimum ligge på 18,5. § 2. Ved overtrædelse af § 1 straffes de ansvarlige med bøde og modellerne må ikke deltage i modeshows samt fotoreportager. Desuden vil modellerne få karantæne indtil deres BMI ligger på 18,5. § 3. Loven gælder for Danmark, Færøerne og Grønland. § 4. Loven træder i kraft den 1. marts 2010. - Dertil kommer, at vi selvfølgelig skal kunne argumentere for vores lovforslag i den gruppe, der behandler lovforslag for sundhedsområdet, og vi håber selvfølgelig, at det bliver netop vores lovforslag, som bliver udtaget og derefter skal præsenteres fra talerstolen i Folketingssalen, siger Amalie Thørholm Andersen. Engagement Argumentation har de tre dog øvet sig grundigt i allerede, for i hvert frikvarter chatter og debatterer de via internettet med de andre deltagere i Ungdomsparlamentet. - Men vi tror på vores lovforslag, fordi det er mere gennemarbejdet end de andres, siger Simone Holtegaard Mikkelsen. Uanset hvordan det går, så er Kirsten Morild Andersen stolt af det store engagement, som hele klassen har lagt i projektet. - Det har vist, at mange elever faktisk interesserer sig meget for politik, og jeg tror, de har fundet ud af, at der ikke er så langt fra Frederikshavn til Christiansborg, siger hun. Det er sjette gang, der afholdes Ungdomsparlament, og tredje gang, der er deltagere med fra Privatskolen i Frederikshavn. Blandt de lovforslag, som Ungdomsparlamentet har udvalgt, har flere skabt grobund for politisk behandling i Folketinget.