EMNER

Lokale politikere tilbage i arbejdstøjet

HALS:Også for de folkevalgte beslutningstagere i Hals Byråd er sommerferien nu ved at være et overstået kapitel. Det kan blandt andet ses ved, at to af de stående udvalg i den kommen igen må trække i arbejdstøjet. Det drejer sig om socialudvalget og teknisk udvalg, der begge har en række sager at kigge på. Socialudvalget er først på banen, og det sker med en dagsorden, der tæller 12 forskellige punkter. Blandt de vigtigste af disse finder man en fornyet fokusering på udvalgets ønsker til kommunebudgettet for 2004, men også en række sager om alt fra tilsynsrapporter til etableringen af et nyt vejlednings- og afklaringsforløb for ledige kontanthjælpsmodtagere skal op til politisk debat. I teknisk udvalg er det på den åbne del af dagsordenen hele 20 sager, der skal behandles, og her kan blandt andet nævnes udkast til en ny landdistriktpolitik for Hals Kommune samt nye bymodeller for Ulsted og Gandrup. Derudover skal udvalget også se på de to mulige placeringer for Bent Exner-skulpturen “Smykket” - ved enten V. Hassing Skole eller Omfartsvejen ved Gandrup - ligesom der i forbindelse med et par nye udstykninger i Hals skal findes et par velvalgte vejnavne. Den forestående indvielse af jollehavnen i Hals, amtets vedligeholdelse af cykelstier, badesikkerheden ved kommunens strande og budgettet for 2004 er også at finde blandt de punkter, som teknisk udvalg skal have kigget på, og det samme gælder en række mindre sager, hvor lodsejere i kommunen anmoder om lov til at gennemføre diverse nye tiltag hjemme på privatadressen.