Lokale politikere vil fremme stiprojekt

Planer om sti fra Asaa by til havnen er atter vakt til live - teknik- og miljøudvalget positivt stemt

Amtet har to gange givet afslag på en sti fra byen til havnen - lokalpolitikerne er langt venligere stemt. Arkivfoto

Amtet har to gange givet afslag på en sti fra byen til havnen - lokalpolitikerne er langt venligere stemt. Arkivfoto

ASAA:Politikerne i teknik- og miljøudvalget vil være positive overfor at etablere en sti fra Asaa via Krebsehavets munding til Asaa strand. Det fortæller formand for teknik- og miljøudvalget Karsten Frederiksen (K). Udvalgets politikere har netop været på besøg på Asaa Havn. - Der har tidligere været ønsker om en sti fra Asaa by til havnen - og det er en opgave, som teknik- og miljøudvalget vil forsøge at få fokus på igen, tilføjer Karsten Frederiksen. Amtet afviste ansøgningen med den begrundelse, at arealet er et vigtig ynglested for fuglelivet. - Vi vil nok være positive overfor stiprojektet. Vi vil nu atter forsøge at få projektet realiseret, siger Karsten Frederiksen. Nordjylland Amt har to gange har sagt nej til, at der etableres en natursti fra Asaa til Asaa Havn. Den planlagte natursti skulle efter planen gå fra Asaa by via en bro over Krebsehavets munding til Asaa Strand. Området er udpeget som EU-fuglebeskyttelsesområde og EU-habitatsområde. Teknik- og miljøudvalget i Dronninglund Kommune modtog i sommeren sidste år andet afslag fra amtet. Amtet afviste helt at behandle sagen, fordi de ikke mente, at der var nyt i sagen. Men nu har de lokale politikere vækker altså atter liv i stiplanerne. - Som vi har fået det oplyst, var der løsgående hunde i området, da repræsentanter fra amtet var på besøg. Hunde skal selvfølgelig være i snor. Og tanken er, at stisystemet skal omgives af rækværk, så folk ikke bare kan gå frit i hele området. Der skal være balance mellem at beskytte naturen og at give borgeren mulighed for at komme ud og nyde den utrolig smukke natur i området. Borgernes adgang skal sikres på en skånsom måde i forhold til naturen, understreger Karsten Frederiksen. Under udvalgets besøg på havnene blev arbejdet og visionerne for havnen og det omkringliggende området gennemgået. Asaa Havn modtager hvert år 280.000 kommunale kroner. - Det er vigtigt, at fokus bibeholdes på Asaa Havn - ikke kun af hensyn til turismen. Det er også et spørgsmål om at bevare de oplagte værdier, der ligger i havnemiljøet, og her tænker vi også på kommunens egne borgere.