Velgørenhed

Lokalformand for Røde Kors håber på mange indsamlere

DRONNINGLUND:Når Dansk Røde Kors på søndag igen tager på landsindsamling, håber den lokale Røde Kors-formand, Asta Skaksen, at der vil være mange frivillige på plads for lokalt at give deres bidrag til at overgå sidste års lokale indsamlingsresultat på 37.000 kr. - På landsplan får en indsamler i gennemsnit 1000 kr. i bøssen, og for det beløb kan Røde Kors brødføde en nødstedt i 100 dage, fortæller Asta Skaksen om en af de vigtige bevæggrunde for på søndag at afsætte et par timer til at samle ind til fordel for Røde Kors. Størstedelen af overskuddet ved årets indsamling går i øvrigt til Katastrofefonden, der efterfølgende hjælper med økonomisk støtte i områder, hvor folk er fanget i krige, konflikter eller naturkatastrofer.