Lokalhistorie i nye vægtæpper

Vævekunstner har gengivet barndommens gravhøje og åløb i Lille Binderup

NØRAGER:Nørager Bibliotek har med indvielse af to mindre vævede tæpper ophængt på en stor bar hvid væg bag ekspeditionsskranken nu officielt markeret afslutningen på en større om- og tilbygning. Kunstneren bag de to vævede tæpper i målene 50 x 170 centimeter er Marianne E. Hansen fra Overlade ved Løgstør, der som mangeårig rengøringsassistent på Sortebakkeskolen er særdeles kendt med rammerne for hendes nye vævekunst. - Jeg har tidligere set vævekunst fra hendes hånd i nogle af de lokale kirker. Derfor fandt jeg det oplagt, at netop hun skulle væve et kunstværk til ophængning på vores tomme væg, fortæller bibliotekar Poul Flou Pedersen. Biblioteket har i første omgang selv betalt kunstneren for hendes to værker, men Poul Flou Pedersen planlægger at søge lokale fonde om tilskud til kunstprojektet. Barndoms indtryk Marianne E. Hansen er født og opvokset i Lille Binderup. - I min vævekunst har jeg gengivet karakteristiske motiver for landskabet her i Himmerland, både gravhøje og åløb. Inspirationen hertil er fra min egen opvækst i Lille Binderup, og gravhøjen og åløbet gengivet i tæpperne er således Bjørnhøj og Lerkenfeldt Å, forklarer Marianne E Hansen, mens hun stolt fremviser sine værker for deltagerne i den officielle indvielse på biblioteket. De første streger og skitser til vægtæpperne indledte hun allerede i efteråret, og selve væveprocessen har det taget hende omkring et halvt år at færdiggøre. Grundfarven i de vævede tæpper er en lys og mørk blå farve, og motivet med gravhøjen og åløbet er udført i korngule farver. - Jeg har i tæpperne forsøgt at vise både gammelt og nyt, og farverne er valgt for at være i harmoni med de tilsvarende to farver, der går igen i hele indretningen af biblioteket efter ombygningen, både gulve og vægge samt bogreoler, påpeger Marianne E. Hansen. Årelang hobby Hun er uddannet håndarbejdslærer med vævning som hovedfag. - Jeg har haft vævning som dominerende hobby de sidste 10 år og underviser også andre i kunsten på aftenskoler. Med tiden har jeg udført forskellige udsmykningsopgaver, blandt andet alterduge og tæpper til både Brorstrup, Grynderup og Rørbæk Kirke, fortæller kunstneren. Hun er selv yderst tilfreds med slutresutlatet, der nu hænger til offentlig beskuelse på biblioteket. - Jeg synes nemlig, at de anvendte farver får vægtæpperne til at varme bibliotekslokalet op, erklærer hun. Flot slutresultat Tæpperne blev allerede hængt op før sommerferien, og i sin officielle tale ved indvielsen påpegede bibliotekar Poul Flou Pedersen både sin og adskillige låneres beundring for de vævede tæpper. - Selv om lokaleindretningen af biblioteket kun gav mulighed for at placere dem et bestemt sted, synes jeg vores nye udsmykning og motiverne med lysindfaldet fra vinduerne er med til at markere både lys, udsyn og højt til loftet, erklærede bibliotekaren samtidig med, at han afslørede et lille skilt til ophængning ved siden af tæpperne med ordlyden "Lys over Himmerland". Kultur og socialudvalgsformand Orla Kastrup Kristensen (V) udtrykte ved indvielsen også sin glæde over vægudsmykningen. Mens receptionsdeltagerne efterfølgende skålede i hvidvin og kold kildevand og nippede til en bakke med friske frugter, ilede Sortebakkeskolens pedel afsted til sit værksted for at finde fire passende søm til ophængning af det lille kunstnerskilt.