Brovst

Lokalhistorisk bog om Torslev på vej

En samling fortællinger om livet for 50-75 år siden

TORSLEV: En lokalhistorisk bog om livet i Torslev, som det formede sig for 50-75 år siden, er på trapperne. Det er den lokalhistoriske sognegruppe i Torslev, som står bag bogen. Holger Binnerup, Løgstør, som har rødder i Torslev, har søgt økonomisk støtte hos en række fonde, pengeinstitutter, virksomheder m.v. til udgivelsen. Han har nu tilsagn om 38.500 kr. i støtte, og dermed er det økonomisk forsvarligt at udgive bogen. - Den bliver på omkring 150 sider, og den kan med den økonomiske støtte sælges for et rimeligt beløb, siger journalist Ejgil Bodilsen, Fjerritslev, der redigerer bogen. Han er samtidig konsulent for sognegruppen i Torslev og alle de andre lokalhistoriske sognegrupper i Han Herred. Ifølge Ejgil Bodilsen er bogen et resultat af en meget aktiv sognegruppes arbejde i de seneste år. Mindre arbejdsgrupper har haft til opgave at sætte fokus på forskellige områder. - Og det er der kommet en særdeles interessant stak manuskripter ud af, siger Ejgil Bodilsen. Han tilføjer, at der ikke bliver tale om et lokalhistorisk opslagsværk, men en række fortællinger om livet i Torslev for 50-75 år siden, da Torslev var selvforsynende på de fleste områder. Der bliver bl.a. beretninger om skole- og arbejdsliv, foreninger, forretninger, virksomheder samt kunstnerne Niels Robert og J. Muus Pedersen. - For at give plads til mangfoldigheden, har det været nødvendigt at skære i det store materiale, siger Ejgil Bodilsen. Han tilføjer, at alle indkomne manuskripter bliver opbevaret betryggende, og de kan læses i deres fulde længde i lokalhistorisk arkiv på Brovst Bibliotek. Bogen udstyres naturligvis med billeder, og pensioneret lærer Keld Eriksen, Ny Skovsgård, er i gang med et maleri til bogens forsiden. Han stod også bag forsiden til bogen "Skovsgård i 100 år." Tovholder for Torslev Sognegruppe, Ragnhild Poulsen, er megbet glad for den store interese, der er i begge sogne omkring Skovsgård. Hun regner med, at bogen er på gaden i løbet af oktober. soj