EMNER

Lokalhistorisk flyttedag fra Nørhalne til Biersted

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Vagn Madsen, formand for Nørhalne Lokalhistoriske Forening, pakker i kasser.

Af Anne-Mitha Sørensen NØRHALNE: Nørhalne Lokalhistoriske Forening blev stiftet i februar 1978. I dette forår - 30 år efter oprettelsen - har det ikke været muligt at finde 5 nye bestyrelsesmedlemmer til at drive foreningen videre trods ekstra ordinær generalforsamling. Bestyrelsen i Nørhalne henvendte sig til Biersted Lokalhistoriske Forening om en eventuel overtagelse af hele arkivet. I §1 i vedtægterne for Biersted Lokalhistoriske Forening står, at foreningens arbejdsområde er Biersted Sogn. Nørhalne er en del af Biersted Sogn og hermed var det nærliggende at foretage en sammenlægning af de 2 foreninger. Nørhalne Lokalhistoriske Forening har de senere år haft til huse på loftet på Nørhalne Skole. Den fysiske sammenlægning fandt sted onsdag den 9. april. Der forestår nu et større sorterings- og registreringsarbejde for arkivet i Biersted.