EMNER

Lokalhistorisk forening i Biersted skifter navn

Biersted Lokalhistoriske Forening har mandag aften generalforsamling i foreningens lokaler i kælderen på Biersted Skole.

Det seneste år har været præget af stor aktivitet i foreningen, idet Lokalhistorisk Forening Nørhalne i foråret 2008 blev nedlagt som en konsekvens af, at det ikke lykkedes at finde personer nok til en fuldtallig bestyrelse. Hele arkivet i Nørhalne blev overdraget til Biersted Lokalhistoriske Forening, og arkivleder i Biersted Lokalhistoriske Forening, Erling Fogh Jacobsen, har i det forløbne år været travlt beskæftiget med at registrere alt det, som har været indsamlet igennem de 30 år, Lokalhistorisk Forening Nørhalne eksisterede. I vedtægterne for Biersted Lokalhistoriske Forening står, at foreningen dækker Biersted Sogn, og derfor var det naturligt, at indsamlet materialet fra Nørhalne kom til Biersted. I forbindelse med generalforsamlingen er der indkommet et forslag om en vedtægtsændring vedrørende foreningens navn. Forslaget lyder på, at foreningen skifter navn fra Biersted Lokalhistoriske Forening til Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening, og hvis tre fjerdedele af de fremmødte på generalforsamlingen stemmer for navneændringen, er forslaget vedtaget. På valg til bestyrelsen er Tove Larsen, Jørgen Pedersen og Anne-Mitha Sørensen. Alle tre er villige til at tage en periode mere. Efter generalforsamlingen vil bestyrelsesmedlem Jørgen Pedersen fortælle den spændende historie om den nu sløjfede langdysse i Biersted, der kaldtes Bjelkes Høj. Foreningen er vært ved kaffe med fastelavnsboller og lagkage.