Priskarteller

Lokalkendskab er vigtigt for vurderingen

Parterne har haft mulighed for at komme med kommentarer til valget af vurderingsmand

Når den uvildige vurdering af Østre Havn skal foretages, er det vigtigt, at vurderingsmanden har lokalkendskab, mener Konkurrencestyrelsen, som har spurgt Aalborg Havn og A. Enggaard A/S, om de kan godkende den lokale mægler Leif Knudsen. Foto: Grete Dahl

Når den uvildige vurdering af Østre Havn skal foretages, er det vigtigt, at vurderingsmanden har lokalkendskab, mener Konkurrencestyrelsen, som har spurgt Aalborg Havn og A. Enggaard A/S, om de kan godkende den lokale mægler Leif Knudsen. Foto: Grete Dahl

Konkurrencestyrelsen lægger vægt på, at det bliver en vurderingsmand med lokalkendskab, der skal foretage syn og skøn på Østre Havn. Det sker ud fra princippet, at man ikke skal have set TV-udsendelsen "Hammerslag" ret mange gange for at opdage vigtigheden af at kende et område. - Det lokale kendskab giver en sikkerhed for, at vurderingsmanden kender markedsprisen i det pågældende område, siger kontorchef Frederik Bork, Konkurrencestyrelsen. Men det rejser en kritik, fordi det kan være yderst svært at finde en uvildig aalborgenser som vurderingsmand i denne sag. - Enten finder vi en uvildig vurderingsmand, som ikke kan vurdere Østre Havn, fordi han mangler det nødvendige lokalkendskab, eller vi beder en forening udpege en uvildig person med lokalkendskab. Vi vælger det sidste og sikrer både fornødent lokalkendskab og uvildighed. Hvis grunden havde ligget i København, havde Konkurrencestyrelsen heller ikke været inhabil, blot fordi vi også ligger i København, siger Frederik Bork. Forening finder mægleren Konkurrencestyrelsen følger samme procedure, som skulle der foretages en vurdering til brug i en retssag. Derfor har styrelsen bedt Dansk Ejendomsmæglerforening finde en uvildig vurderingsmand med de nødvendige faglige kvalifikationer samt et lokalkendskab. Det valg er faldet på Leif Knudsen fra EDC Erhverv Danebo i Aalborg. Derefter har Konkurrencestyrelsen så hørt de implicerede parter, Aalborg Havn A/S og A. Enggaard A/S, om de stiller begrundet tvivl om mæglerens habilitet, eller kan acceptere, der er tale om en uvildig person. Og parterne har ikke haft indsigelse mod, at der vælges en lokal mægler, oplyser Frederik Bork. Desuden er både Aalborg Havn A/S og A. Enggaard A/S blevet hørt i forbindelse med udarbejdelsen af et vurderingstema for Østre Havn. - I temaet beskriver vi objektivt fakta til brug for vurderingsmandens arbejde, siger Frederik Bork. Senere vil alle parter - vurderingsmanden, Konkurrencestyrelsen, Aalborg Havn og A. Enggaard - mødes på Østre Havn for ligesom i en retssag at følge vurderingen, som foretages blandt andet ud fra vurderingstemaet. Efter at have foretaget syn og skøn får Leif Knudsen et tidsrum til at skrive den rapport, som Konkurrencestyrelsen skal bruge for at afgøre, om Aalborg Havn har ydet ulovlig statsstøtte ved at sælge et areal for billigt til en privat mand, eller ej.