Hirtshals

Lokallisten laver fokusgrupper

NY HJØRRING: Lokallisten har iværksat et væsentligt politisk projekt, idet listen vil give borgere en tættere tilknytning til den politiske proces gennem oprettelse af fokusgrupper. Den første er allerede dannet, idet gruppen for erhverv og turisme har holdt sit første møde. Det skete i sidste uge på Det gamle Rådhus i Hjørring, hvor en snes mennesker, både medlemmer og ikke-medlemmer af Lokallisten deltog i debatten. Både udvalgsformand Knud Rødbro og erhvervschef Jørn Munk, Hirtshals kom med oplæg, og debatten mundede ud i to konklusioner. Turisme er et erhverv på lige fod med andre, og VURs strategiplan er et godt redskab for udvikling. Gruppen vil holde et par møder mere. Fokusgrupper på andre politikområder med høj aktualitet er på vej i den kommende tid.