Aalborg

Lokalområder lægges sammen

AALBORG:Fra 1. maj har Aalborg Kommune ikke længere et lokalområde Vest og et lokalområde Centrum, i hvert fald ikke når det gælder socialcentret, jobcenter og børne- og familieområdet. Byrådet har godkendt sammenlægningen, som sker, fordi de to områder ligger tæt på hinanden, og i familie- og beskæftigelsesforvaltningen er område vest så lille, at det er sårbart, når eksempelvis medarbejdere er syge, eller arbejdspresset er stort. Derudover skønner embedsmænd og politikere, at medarbejderne kan få et tættere samarbejde ved at være samlet, og at medarbejderne kan opstå større faglighed. Beslutningen indebærer, at kommunen får udgifter på cirka 1,5 mio. kr. til ombygning af lokaler. Men sammenlægningen medfører også en besparelse på 2,5 mio. kr. om året fra 2009. På byrådsmødet påpegede Anette Valentin (V), at det koster penge hver gang, at byrådet beslutter at ændre strukturen. - Er vi færdige nu? Eller skal vi lave om igen om et år, spurgte hun. Socialrådmand Mai-Britt Iversen (S) og Anna-Kirsten Olesen (S) svarede, at der sagtens kan komme ændringer i fremtiden, for hvis det vurderes, at det er mest hensigtsmæssigt at ændre lokalområderne om nogle år, så vil det ske igen.