Lokalpolitik

Lokalplan baner vej for salg af sundhedscentret

NIBE:Som led i budgetforliget for i år mellem Venstre og Socialdemokraterne - ikke at forveksle med Budget 2005 - skal de kommunalt ejede bygninger, der huser Nibe Sundhedscenter på Sygehusvej, sælges. Økonomiudvalget har netop blåstemplet forslaget til lokalplan, der derfor med stor sandsynlighed bliver vedtaget på næste uges byrådsmøde og sendt til offentlig høring i otte uger. Forslaget til lokalplan omfatter både sundhedscentret og friarealer ud mod Søndergade. Der skal være mulighed for ny bebyggelse ved Søndergade/Sygehusvej, erhverv, mulighed for bolig i dele af sundhedscentrets overetage, mulighed for bebyggelse i forlængelse af "operationsgangen" ud mod Sygehusvej, nye bebyggelser øst for fløj b, og flere parkeringspladser.