Lokalpolitik

Lokalplan blev erklæret ugyldig

Lokalplanen for Bagterp har var nok for presset, erkender udvalgsformand

HJØRRING:Manglerne i den omstridte lokalplan for et byggeri i Bagterp er så alvorlige, at Naturklagenævnet nu har afgjort, at planen er ugyldig. Kommunen må begynde forfra og rydde op i sine fodfejl. Sådan lod afgørelsen fra Naturklagenævnet, som faldt i går. Bebyggelsen skal ske delvist i et naturområde, men der vil efter planen fortsat være en grøn kile. Problemet er bare, at det ikke fremgår tydeligt af lokalplanen, om man senere kan bygge på den, og det er en af Naturklagenævnets hovedbegrundelser for at erklære lokalplanen ugyldig. Samtidig fremgår det ikke klart, hvilke områder, der skal overgå fra landzone til byzone. " Manglerne er så væsentlige, at de bevirker, at lokalplan 135.5 ikke er gyldigt vedtaget", konkluderer Naturklagenævnet i sin afgørelse. Det betyder, at kommunen skal begynde forfra med at rette fejlene i lokalplanen, behandle den politisk og sende den i høring. Det ærgrer formand for udvalget for teknik og miljø, Ole ørnbøll (S), men han tager afgørelsen til efterretning. - Jeg må erkende, at der er nogle fodfejl, vi skal have rettet. Der er nogle præciseringer, vi skulle have gjort. Man skal kunne læse direkte, hvor der må bygges og hvor der ikke må, ligesom vi skal tydeliggøre, hvad der overføres til byzone, siger han. Ole Ørnbøll giver gerne et bud på, hvorfor det er gået så galt med lokalplanen. - Det kan godt skyldes, at det har været en lidt presset lokalplan. Der har været mange tilretninger undervejs, som man måske ikke har fået konsekvensrettet hele vejen igennem, og der har været en stærk debat hele vejen igennem. Forvaltningen har været meget berørt af det og den hektiske debat, der har været omkring lokalplanen, siger han. Nu skal udvalget drøfte afgørelsen, og forvaltningen vil tage kontakt til bygherren, hvis byggeri er blevet væsentligt forsinket af klagen. Naturklagenævnet gav den nemlig opsættende virkning, da de modtog klagen for otte måneder siden - hvilket er lig med en midlertidig stopklods for al byggeri. - Men jeg regner da bestemt med, at vi skal i gang med en ny lokalplan. Jeg kan ikke forestille mig, at bygherren ikke vil det. Nu skal vi have lavet de præciseringer, Naturklagenævnet har påpeget, siger Ole Ørnbøll. Han har ikke noget bud på, hvad fejlen kommer til at koste kommunen i kroner og øre. - Men det koster da nogle mandtimer. Det er klart, siger han.