Lokalplan debatteres for 2. gang

Byrådet sender tilrettet plan for ældreboliger på Skagensvej i ny høring

HJØRRING:En omstridt lokalplan for ældreboliger på Klonhøj skabte igen debat i byrådet. Efter en skarp meningsudveksling i byrådssalen blev politikerne enige om at sende lokalplanen for syv ældreboliger på Skagensvej 59 i høring i otte uger. En gruppe byrådsmedlemmer forlangte at få en skarp mindretalsudtalelse føjet til lokalplanen, når den sendes ud. I mindretalsudtalelsen står der, at der ikke er brug for boligerne og at grundstørrelserne er for små. Det er anden ombæring for lokalplanen, der nu har været i byrådssalen to gange. Første udkast blev ikke godkendt, fordi et byrådsflertal synes, at byggeriet var for tæt og grundstørrelserne for små. Det nuværende forslag opererer med syv i stedet for 12 boliger og med grundstørrelser mellem 364 og 202 kvadratmeter. Udvalgsformand Ole Ørnbøl (S) havde forlangt sagen i byråde på trods af økonomiudvalgets indstilling. Økonomiudvalget ønskede sagen sendt tilbage til teknisk udvalg med besked om at overholde den normale grundstørrelsesgrænse på 400 kvadratmeter. Økonomiudvalgsmedlemmerne Søren Chr. Jensen (S), Jørgen Lind Thomsen (S), Kurt Mikkelsen (V) og Helmuth Zickert (S) mener desuden, at der ikke er brug for flere ældreboliger . På byrådsmødet tilsluttede John Bagger (S), Gudrun Laub (V) og Jens Vestergaard (V) sig den vurdering. Ole Ørnbøl stod dog fast på, at den tilrettede lokalplan bør sendes i ny høring, fordi man i andre parcelhuskvarterer har givet dispensation til lignende boliger for ældre. Boligerne er indrettet, så de er specielt plejevenlige, med eksempelvis brede døre. Per Larsen (K) talte for projektet. - Hvorfor skal vi stille os i vejen for nogle driftige mennesker, der har et projekt, de tror på. Nogle mennesker vil gerne have en mindre bolig og en mindre have, når de bliver ældre. Vi laver forskelsbehandling, hvis vi siger nej til dette projekt, når vi tidligere har sagt ja til lignende projekter i parcelhuskvarterer, sagde Per Larsen. Jørgen Lind Thomsen (V) mener, at udvalgsformand Ole Ørnbøl selv er skyld i balladen, fordi projektet allerede én gang er blevet kritiseret for de små grundstørrelser. - Når man beder om problemer, så får man dem også. Vi har et krav om en grundstørrelse på 400 kvm, og der er ikke brug for flere ældreboliger, lød det fra Jørgen lind Thomsen. Jørn E. Christiansen (SF) fik tilføjet sin egen udtalelse, som anbefaler de mindre grundstørrelser, "da boligerne fortrinsvis er til handicappede".