Lokalpolitik

Lokalplan er pind i hjulet for nybyggeri

Ejere af en byggemoden grund er fanget af lokalplanens bestemmelser

AABYBRO:10 huse med træfacader eller otte almindelige huse. Det er valget, som lokalplanen for grunden 2dz i Aabybro ved Hovensvej giver de nuværende ejere. Men ifølge et arkitektfirma, der tidligere var interesseret i grunden, er træhuse ganske enkelt usælgelige på disse kanter. - Man er nok ikke klar til træhuse i Aabybro, mener bygningskonstruktør Michael Beck i firmaet Bjerg Arkitekter A/S fra Hjørring. Idé årsag til problem Årsagen til lokalplanens bestemmelser er, at den tidligere ejer af grundene, Troels Hjortlund, mente, at området kunne udnyttes bedre, hvis der blev bygget ti mindre huse end otte almindelige parcelhuse. - Men det skulle være noget særligt, forklarer Troels Hjortlund. Han blev i løbet af foråret i år kontaktet af Bjerg Arkitekter A/S fra Hjørring, der havde et ønske om at bygge ti mindre træhuse på de otte parcelhusgrunde. - Jeg synes, det var et rigtig sødt lille hus, siger Troels Hjortlund, der valgte at fremlægge idéen om arkitektfirmaets idé for teknisk udvalg. Idéen blev godkendt, og skrevet ind i lokalplanen. Der kunne gives tilladelse til 10 træhuse eller 10 huse med store glasfacader, eller otte almindelige parcelhuse. Men Bjerg Arkitekter A/S, hvis huse der lå til grund for lokalplanens bestemmelser, kunne ikke sælge deres træhuse. Derfor valgte arkitektfirmaet at trække sig fra handelen. - Vi kunne ikke få husene solgt i løbet af de to måneder, vi havde dem i udbud, og som arkitektfirma har vi ikke nogen interesse i at have færdige huse til at stå tomme, forklarer bygningkonstruktør Michael Beck og forklarer, at aftalen var, at de kunne trække sig fra den købsaftale, de havde ingået med ejer af grunden, Troels Hjortlund, hvis det viste sig, at der ikke var interesse for husene. - Og det gjorde vi, da det efter to måneder kun var lykkedes os at sælge et par enkelte huse, forklarer Michael Beck. Efterfølgende blev grunden købt af en anden, bekræfter Troels Hjortlund. Til at tegne husene, der skal opføres på grundene, havde den nye ejer ansat firmaet T. Holm-Christiansen. - Vi havde fået en bestilling på at tegne 10 huse, forklarer Helle Staub fra arkitektfirmaet T. Holm-Christiansen. Ejeren af grunden havde givet specifikke retningslinier for hvordan de skulle se ud. Men retningslinierne fulgte ikke lokalplanens bestemmelser om at husene skulle have træfacader eller store glasfacader. - De ligner ganske almindelige huse. Derfor kan vi ikke godkende deres ønske om at få tilladelse til at opføre 10 huse, forklarer formand for teknisk udvalg i Aabybro Kommune, Aage Toftegaard. - Vi kunne selvfølgelig godt godkende det alligevel, men det ville stride mod lokalplanen, forklarer han. Han mener, at den eneste løsning er, at ejeren af grundene enten skal beslutte sig for, at der kun skal være otte huse på de otte grunde. Eller at arkitektfirmaet må lave et nyt udkast, der kan godkendes af udvalget. - Lige nu ved vi ikke, hvor vi står. Jeg har snakket med ejeren af grunden, da vi fandt ud af, at vi ikke måtte opføre 10 huse, som de ser ud nu, fortæller Helle Staub fra arkitektfirmaet T. Holm-Christiansen, der venter på at blive kontaktet af ejeren af grundene, der umiddelbart kan se frem til at skulle vælge mellem to onder. Enten opføre otte huse på grundene og derved miste en væsentlig indtægt, eller opføre ti træhuse, der endnu ikke er tegnet, og som i værste fald ikke kan sælges.