Lokalpolitik

Lokalplan for bydelsecenter

HJØRRING:Økonomiudvalget har sagt ja til at lægge lokalplanforslaget om et nyt bydelscenter ud i offentlig høring i otte uger. Bydelscenteret skal ligge på hjørnet af Ringvejen og Frederikshavnsvej ved Hvidevold. Det bliver på 8100 kvm og giver blandt andet mulighed for i alt 3000 kvm butiksareal med detailsalg og dagligvarehandel. Det er dagligvarebutikken, der er årsag til, at man udpeger området til et bydelscenter. Kommunen har nemlig fået en ansøgning om at måtte etablere en dagligvarebutik på stedet. Bydelscenteret kommer til at ligge i den eksisterende bygning, som rummer Kontor og Papir og EUC Nord. Bygningen er blevet renoveret i år, og gjort større, så der nu er mulighed for at etablere nye butikker. Der kan etableres nye dagligvare butikker på 3000 af de godt 8000 kvm, men ifølge lokalplanforslaget, så må ingen dagligvarebutik være større end 2000 kvm. Der skal også laves nyt kommuneplantillæg. Den nuværende kommuneplan tillader nemlig ikke dagligvaresalg på stedet, men kun butikker med særligt pladskrævende varegrupper, som eksempelvis byggemarkeder eller hårde hvidevarer. Siden en lovændring i 2002 har kommunen haft lov til at udpege butiksområder i de centrale bydele. Kommunen kan også bestemme, hvor der skal ligge bydelscentre uden for bymidten