Børnepasning

Lokalplan for daginstitution klar

På byrådsmødet torsdag aften skal politikerne endelig godkende forslag til kommuneplan og ny lokalplan for et område til en ny daginstitution og boligområde med åben lav bebyggelse på Gl. Skørpingvej i Skørping.

Undervejs er der efter indsigelserne i de to høringsperioder sket visse korrektioner i teksten samt en ændring af adgangsvejen til ejendommen Gl. Skørpingvej 94 og anlæg af en ny sti langs med det østlige skel til ny stikvej.