Lokalplan for erhvervsområde ved motorvejen

HJALLERUP: Første etape af et erhvervsområde mellem motorvejen og Hjalle-rup er nu kommet så langt, at udvalget for teknik- og miljø har sendt lokalplanforslaget videre til økonomiudvalgets godkendelse. Det omfatter et ca. 5 ha. stort areal af det ialt 45 ha. store udlagte erhvervsområde. Området skal bruges til egentligt erhverv som større og mindre industrivirksomheder, værkstedsvirksomheder, håndværk m.v., men der må også etableres mindre butikker med salg af egne produkter, men ikke dagligvarer. Grundene skal være mindst 5000 kvm. i første delområde og mindst 3000 kvm. i andet delområde. Erhvervsområdet har været undervejs siden 1993.