Lokalpolitik

Lokalplan for havneområde godkendt - igen

Byrådet sagde ja til tredje udgave af lokalplan

SKAGEN:Fiskeeksportvirksomheden E. Taabbel kan nu, formentlig, komme i gang med at udvide fabrikken på den østligste del af havnen. Byrådet har i hvert fald, for anden gang i øvrigt, netop godkendt en lokalplan for området. Det er en af de lokalplaner i Skagen Kommune, der har været længst tid undervejs. Det allerførste lokalplanforslag for området blev fremlagt i efteråret 2000. Det overordnede formål med lokalplanforslaget var - og er det også med den plan, som nu er godkendt, at området skifter fra at være et lokalt erhvervsområde til at være et egentligt erhvervsområde. Blandt indsigerne mod det første forslag var E. Taabbel Fiskeeksport. Man ønskede, at planen skulle gøre det muligt at udvide med mere, end forslaget lagde op til. Derfor blev der udarbejdet et nyt lokalplanforslag, og det blev fremlagt offentligt i 2001, og lokalplanen blev endligt godkendt af byrådet i november 2001. Lokalplanen blev indbragt for Naturklagenævnet af blandt andre beboere i Østerby. De mente ikke, at der var redegjort godt nok for, hvordan de byggerier, planen gav mulighed for, ville påvirke kystnærhedsområdet. Der gik over et år inden Naturklagenævnet var færdig med at behandle klagesagen. Det var man kort før jul i 2002, og Naturklagenævnet gav klagerne medhold. Lokalplanen blev derfor underkendt. I janaur i år genfremsatte Skagen Kommune lokalplanen. Teksten var den samme som i den forrige plan, men afsnittet om påvirkningen af kystområdet var suppleret med et par illustrationer, som viser, hvordan der kan bygges efter planen. - Jeg håber, at denne lokalplan nu har fået den "gang over jorden," den skal have, så det nu er den endelige godkendelse af planen, byrådet giver, sagde formanden for udvalget for teknik og miljø, Inger Støtt (V), da hun fremlagde sagen på byrådsmødet mandag aften. Jens Borup (V) sagde, at det glædede ham, at det nu lykkedes at få lokalplanen godkendt. - Det er utrolig, at det skal være så sejt at få bygget noget nyt og skabe noget aktivitet i vores kommune. - Det glæder mig virkelig, at man på fabrikken nu kan komme i gang med de planer, de har arbejdet på i så lang tid, sagde Jens Borup. Der var ikke andre byrådsmedlemmer, der havde ordet til sagen.