Lokalpolitik

Lokalplan for havneudvidelse på vej

Hans Rex håber, at det fysiske arbejde kan indledes i begyndelsen af 2006

SKAGEN:Det fysiske arbejde med en udvidelse af Skagen Havn kommer måske allerede i gang i begyndelsen af 2006, og hvis det går rigtigt godt, vil et nyt havneareal være klar til brug i 2007, så musicalen "Lyset over Skagen" kan opføres på det nyindvundne stykke ved Vesthavnen i forbindelse med havnens 100 års jubilæum. Det er meldingen fra borgmester Hans Rex (V), der også er formand for Skagen Havns bestyrelse. Foreløbig kan han glæde sig over, at det regionplantillæg, der gør det muligt at udbygge Skagen Havn, er godkendt, og at amtsrådet også har givet VVM-tilladelse til havneudvidelsen. Forslag til på vej - Vi vidste godt, at vi ville få denne tilladelse, og vi er da også i fuld gang med at udarbejde et lokalplanforslag for området. - Lokalplanforslaget vil formodentlig blive fremlagt for byrådet i september, og så kommer jo den obligatoriske offentlighedsfase, hvor det er muligt at komme med indsigelser, fortæller Hans Rex. Udgangspunktet for havnens bestyrelse er en bruttoinvestering på cirka 50 millioner kroner, altså det beløb som havnen skal finansiere, og man er så også fra havnens side i gang med at undersøge, om der kan hentes tilskud for eksempel via EU. 50.000 kvadratmeter - Planen er en udvidelse på cirka 50.000 kvadratmeter, og der er hårdt brug for mere plads på havnen. - Vi er faktisk i den situation, at vi ikke kan anvise ledig plads på havnen til nye virksomheder, der måtte ønske at etablere sig på Skagen Havn, og vi har faktisk også været i den situation, hvor vi måtte sige nej til en ny virksomhed, og det er meget utilfredsstillende, siger Hans Rex. - Vores hovederhverv i Skagen er fiskeriet, fiskeindustrien og de virksomheder, der på den ene eller anden måde er forbundet med fiskeriet, og hvis vi ikke sikrer, at Skagen Havn har de ønskede udviklingsmuligheder, så går Skagen Kommune jo totalt ned, og det har vi selvfølgelig ingen ønsker om. Vores nuværende virksomheder skal have mulighed for at udvikle sig, og nye virksomheder skal have mulighed for at etablere sig i Skagen, fastslår Hans Rex.