Lokalpolitik

Lokalplan for Hou Havn sendt i høring

HOU:Anvendelsen af det gamle frostlager på Hou Havn kommer ud i offentlig høring som lokalplan, da en privat investor har ønsket at lave cafe og restaurant. Men ansøgningen er kommet i klemme mellem Byplanvedtægten og Bymodel Hou. Bygningen er på én etage på 6,7 m., men teknisk udvalg indstillede, at der gives tilladelse for halvanden etage, hvor der er et ønske om at lave cafe på taget af bådeværkstedet. I følge Byplanvedtægten er cafe og restaurant ikke tilladt, da bygningen er udlagt til erhvervsformål, men nok at der kan etableres bygninger i halvanden etage. Ifølge Bymodel Hou samt forslag til lokalplan må der godt laves cafe og restaurant, men der gives ikke tilladelse for bygninger i halvanden etage. - Og der skal ikke komme mange indsigelser, før jeg vender tommelfingeren nedad, sagde viceborgmester Jørgen Hansen (S). Det fremgik af debatten, at det var et emne, der garanteret kommer megen debat ud af, og at det langt fra er sikkert, at det går igennem, og der forventes derfor et borgermøde i Hou om lokalplanen. - Men nu kommer den ud til debat, afgjorde Bent Sørensen indlægene, og det blev besluttet at lokalplanen sendes ud i offentlig høring.