Lokalpolitik

Lokalplan for Hou Havn skal ændres

{ HOU: Lokalplanen for Hou Havn skal ændres, så der bliver mulighed for, at havnen kan tjene penge, så havnen kan fremstå moderniseret og godt vedligeholdt. Magistraten så i går på handleplanen, og her blev man enige om at vente med at sætte gang i ændringen af lokalplanen, indtil man har talt med de relevante myndigheder, da lokalplanområdet ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. En af de ting som politikerne lægger op til er, at der skal kunne bygges i op til otte meters højde.