Lokalpolitik

Lokalplan for nyt boligområde

Lone Becklone.beck@nordjyske.dk LØKKEN:Der var mange lokalplaner på dagsordenen for det seneste møde i kommunalbestyrelsen. Én af dem var den plan, der danner grundlag for opførelsen af 10 parcelhuse ved Dybet/Brændingen i Løkken. Det eneste i lokalplanen, der gav anledning til debat, var valget af tagmaterialer. Tagene i området skal være i ikke-glaserede tegl eller andre materialer, "der falder naturligt ind i området og bebyggelserne (dog ikke eternit, decra m.v.)". Frode Larsen (borgerliste) mente, at alle tagmaterialer bør tillades. - Det er et lukket boligområde, så jeg kan ikke se, at det kan genere nogen, sagde han. Han fik dog kun overbevist Karina Nielsen og Keld Emil Damsgaard (begge fællesliste), alle andre stemte imod forslaget. Komunalbestyrelsen vedtog herefter at fremlægge lokalplanforslaget i otte ugers offentlig høring. I spørgetiden udtrykte Orla Frøstrup, Løkken, bekymring for om vejen i området kan holde til bygge-trafikken. - Der ligger et helt bjerg af jord, som skal flyttes, og det kan vores vej ikke holde til. Kan ridestien ikke bruges?, ville Orla Frøstrup vide. Men den nyanlagte vej i den nye "golf village" SKAL bruges til byggetrafikken, oplyste teknisk udvalgs formand, Kim Bach. - Da den første udstykning blev lavet, gjorde teknisk forvaltning opmærksom på at man skulle sørge for at få en vejbelægning, som kunne holde til trafikken i forbindelse med etape 2. Det valgte bygherren IKKE at gøre. NY PRÆST: Den nye sognepræst for Vrensted er i princippet ansat, men den endelige indstilling fra Kirkeministeriet kommer førstom en lille måned, hvorfor sognebørnene må væbne sig med tålmodighed. Hvis indstillingen går igennem som forventet, kan den nye sognepræst begynde i sit nye job 1. august.