Lokalpolitik

Lokalplan for otte boliger godkendt

AALBÆK:Byrådet i Skagen har netop godkendt en lokalplan for et område ved Parallelvej i Aalbæk. Ifølge planen må der opføres otte nye boliger ved Parallelvej. Boligerne skal være tæt-lavt byggeri, og bebyggelsesprocenten er sat til højst 30. Beboerne på den private fællesvej Skyttevej har i en indsigelse mod lokalplanforslaget krævet, at deres vej optages som offentlig vej, hvis lokalplanen godkendes. Det krav har byrådet dog ikke fulgt i forbindelse med, at lokalplanen blev godkendt, men det fremgik af byrådets behandling, at lokalplanen ikke hindrer, at vejen senere optages som offentlig.