Lokalpolitik

Lokalplan for Ruths Hotel er atter aktuel

Lokalplanforslag, som stammer fra 2001, er taget frem i revideret udgave

GL. SKAGEN: Et lokalplanforslag, som skal gøre det muligt at bygge en udvidelse af Ruths Hotel på parkeringsarealet nord for det eksisterende hotel, sendes nu ud i en begrænset offentlig høring i otte uger. Lokalplanforslaget blev oprindelig fremlagt offentligt i otte uger i foråret 2001. Dengang var der over 20 indsigelser mod forslaget, blandt andre fra Stiftsøvrigheden og fra menighedsrådet i Skagen. De mente, at en ny værelsesfløj på parkeringsarealet ville være til gene for miljøet omkring den gamle kirkegård i Gl. Skagen og til gene for besøgende på kirkegården, ligesom man mente, at det heller ikke ville være særlig rart at have en hotelfløj så tæt på kirkegården ved fremtidige begravelser. I 2001 besluttede den daværende ejer af Ruths Hotel at droppe planerne om en udvidelse, og lokalplanforslaget blev aldrig til en endelig lokalplan. Nu er der imidlertid igen ønske om at få udvidet Ruths Hotel, og det gamle lokalplanforslag har sammen med indsigelserne imod det dannet grundlaget for en revision af det oprindelige lokalplanforslag. Der er blandt andet strammet op omkring byggefeltet og altanerne, og der er skåret to meter af den maksimale højde, der må bygges i. I det reviderede forslag er bygningshøjden sat til 6,5 meter, og det fremgår af forslaget, at den nye bygning maksimalt må være på 196 kvadratmeter. Det er desuden nu en bestemmelse om, at den nye bygning skal ligne den eksisterende hotelbygning med både murværk og træ udvendigt. Da lokalplanforslaget i dag er en revideret udgave af det oprindelige forslag, og da det er indsigelserne, der har været årsag til ændringerne, mener kommunens udvalg for teknik og miljø ikke, at det er nødvendigt at starte lokalplanproceduren helt forfra. Det er besluttet, at man vil sende det reviderede forslag i nabohøring, men da der er tale om væsentlige ændringer af det oprindelige forslag, og da det er ved at være nogen tid siden forslaget sidst var fremme, strækkes nabohøringen til at vare otte uger mod normalt to. NORDJYSKE fortæller en af de nærmeste dage mere om den nye ejers planer med Ruths Hotel.