Lokalpolitik

Lokalplan for Tican trækker ud

Thisted Kommune håber på en løsning, som tilfredsstiller både slagteriet, Thisted Vand og naboer.

Den skulle have været endeligt vedtaget her i efteråret. Men i et forsøg på at finde en model, der kan tilfredsstille alle parter, er den nye lokalplan for Tican endnu ikke kommet til politisk behandling. Lokalplanen skal blandt andet gøre det muligt for Thisted-slagteriet at etablere en indhegning af hele virksomhedens område. Tican ønsker i den forbindelse at lukke Strandvejen i den ene ende, og her vil slagteriet rive seks ejendomme ned for at kunne etablere en manøvreplads for lastbiler. Adgangsvej til Thisted Vand Det betyder så også, at Thisted Vand skal have en ny adgangsvej til renseanlægget. I dag har renseanlægget indkørsel fra slagteriets parkeringsplads. Men beboerne i området frygter for den øgede trafik, det vil give, hvis renseanlægget i stedet skal have indkørsel fra Johnsens Allé. I lokalplanforslaget er der også skitseret en alternativ løsning, hvor renseanlægget får en adgangsvej fra det sted ved hjørnet af Vegendalvej og Johnsens Allé, hvor også den kommende port til slagteriet skal etableres. Men den løsning er hverken Tican eller Thisted Vand begejstrede for, oplyser planlægger Tina Fuglsang Bach, Thisted Kommune. Ekspropriation Et andet uløst problem er spørgsmålet om eventuel ekspropriation af ejendommene i den østlige ende af Strandvejen. Ifølge Torben Juul-Olsen, direktør for kommunens miljø- og teknikforvaltning, er tidshorisonten for Ticans planer så lang, at der ikke er mulighed for at ekspropriere. - Så ejendommene må opkøbes ad frivillighedens vej, siger han. Endelig er der spørgsmålet om den stiforbindelse på ydersiden af halvøen, hvor renseanlægget ligger. Stien vil blive afskåret i den ene ende, hvis lokalplanen gennemføres i sin nuværende form. Torben Juul-Olsen har i denne måned holdt møde ned bl.a. Ove Thejls, administrerende direktør for Tican. Kommunen afventer nu en tilbagemelding fra slagteriet, inden der måske skal indkaldes til endnu et møde. - Vi prøver at finde en model, som kan tilfredsstille både Tican, Thisted Vand og borgerne, siger Torben Juul-Olsen. Han forventer, at lokalplanen vil kunne sendes til endelig vedtagelse, uden at den skal igennem en ny runde med offentlig høring.