Lokalpolitik

Lokalplan for Vendsyssels Plantage

BOLIGBYGGERI:Dette for-år har Løkken-Vrå Kommune fremlagt et nyt forslag til lokalplan for Vendsyssels Plantage. Forslaget lægger op til, at den sydlige del af plantagen (6.500 kvm) kan frasælges med henblik på at opføre 10-12 ældreboliger . Kære Politikere - tøv nu en kende. At bortsælge en del af plantagen til boliger, kan hverken være i borgernes eller turisternes interesse. I en tid, hvor andre byer værner om og opretter nye grønne områder, vil kommunalbestyrelsen tilsyneladende give tilladelse til, at det eneste grønne område i Løkken delvis bebygges. Plantagen er et unikt og enestående område, der bør bevares uden indgreb. Det er uforståeligt, at kommunalbestyrelsen tilsyneladende lægger op til at spolere plantagen for at skabe få ældreboliger, når det er muligt at bygge mange andre steder i byen. Har kommunen gjort sig klart, at man ved at bortsælge den sydlige del af plantagen, vil muliggøre, at der bygges helårsboliger ud til den stærkt forurenede Kallehaverende? Når kommunen vil give tilladelse til at bortsælge den sydlige del af plantagen, er den bagvedliggende årsag, at det er økonomisk vanskeligt for den angivelige ejer af Vendsyssels Plantage - Løkken Borger- og Håndværkerforening - at magte vedligeholdelsen af plantagen. Salget af den sydlige del af plantagen giver foreningenen indtægt på 1,5 mio. kr. Det er meningen, at dette beløb (afkastet) sammen med det årlige kommunale tilskud skal anvendes til vedligeholdelse af plantagen. Har vi nogen sikkerhed for, at dette nu bliver tilfældet? eller kommer Løkken Borger- og Håndværkerforening igen om to-tre år med den melding, at det desværre er nødvendigt at bortsælge en yderligere del af plantagen? Til sidst vil plantagen være forsvundet. Er det ad denne vej, vi skal gå? Nej, tiden er inde til, at alle der holder af Vendsyssels Plantage og alle der ønsker at bevare plantagen sætter sig sammen og finder en velgennemtænkt løsning for plantagens fremtid. Jomfrubakkernes Grundejerforening, som jeg repræsenterer, går gerne i samarbejde om plantagens fremtid.