Lokalpolitik

Lokalplan i Skagen

BYGGERI:Hans Jürgen Wagner har den 3. december 2006 et indlæg omkring den armod som Skagen kommunes lokalplan for Østerby sætter ham i og ifølge ham mange andre. At husejerne i Østerby ikke længere kan sælge deres huse til en god pris og de dermed gøres fattigere er da en gang forstokket ævl. For det første er der ingen husejere der kan regne med en prisstigning da de købte huset – dette er samfundsskabt og kan med snuptag forsvinde ud i Skagens blå luft hvis tiderne ændres. Faktisk er den gevinst der opnås ved et hussalg skattefrit, hvilket kan undre. Det ville være en god idé, at beskatte forskellen mellem kontantvurderingen og salgsprisen. Så ville der være retfærdighed og der ville ikke være grund til misundelse. Endvidere er Østerby helårsområde og dermed må boligerne kun anvendes til helårsboliger, at der så er givet dispensation til nogle få boliger kan anvendes til sommerhuse er beklageligt. Lokalplanen skal sikre, at områdets værdier (ikke blot de økonomiske) bevares og at der skal betale ekstra udgifter i forbindelse med om og tilbygninger, fordi lokalplanens bestemmelser skal opfyldes er en gang vås, dette har ingen betydning for ombygningsudgiften. Til oplysning er bopælspligt kun for landbrugsejendomme, men ikke for helårs huse, her er der kun krav om, at husene ikke må stå ubeboet i en bestemt sammenhængende periode. Med hensyn til ejendomsvurderingens stigning følger den blot samfundets økonomiske udvikling.